Nabízíme Vám:

 • Poradenství pro zprostředkování dotací, vedení a administrace projektů:
  • Integrovaný regionální operační program
  • Program rozvoje venkova ČR – individuální projekty, místní akční  skupiny (MAS)
  • Operační program Životní prostředí
  • Státní fond dopravní infrastruktury – cyklostezky, chodníky, bezpečnost dopravy
  • Národní dotační tituly v gesci MMR (POV, cestovní ruch, podpora bydlení)
  • Dotační tituly Plzeňského kraje
  • Investiční dotace MŠMT (výstavba, rekonstrukce sportovišť)
  • Investiční dotace pro JSDH obcí
  • Norské fondy
  • a další…
 • Zadávání zakázek mimo režim zákona
 • Rozvojové studie obcí, měst a mikroregionů