Akreditovaný kurz: DPH 2020

Na školení posluchače seznámíme s aktuálním vývojem v oblasti DPH s důrazem na aktuální novelu zákona o DPH a s povinnostmi plátce u jednotlivých okruhů účetních případů.


 

Lektor:

 

Ing. Simona Pacáková

auditor, daňový poradce a soudní znalec v oboru ekonomika: https://www.adu.cz/


 

 

Akreditace:

 

 

Seminář je realizován v rámci akreditovaného vzdělávacího programu „DPH ve veřejném sektoru a nestátních neziskových organizacích v aktuálním roce“. MV ČR udělilo programu akreditaci číslo AK/VE-252/2016, AK/PV-467/2016.

Seminář je určen pro pracovníky účetních oddělení a majetkových oddělení vybraných účetních jednotek (ÚSC),kteří se chtějí na příkladech seznámit s aktuální problematikou DPH v roce 2020 (při uplatňování DPH, změny v uplatňování DPH pro rok 2020 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy). Rovněž je vhodné pro pracovníky oddělení interního auditu a kontrolních oddělení.

Cílovými posluchači jsou dle akreditačních podmínek úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků, krajů, obcí s rozšířenou působností a obcí zabezpečující agendu, tj. vyjmenovaní účastníci obdrží osvědčení s celostátní platností. Ostatní nevyjmenovaní účastníci obdrží potvrzení o účasti.


 

 

Program: 

 • změna sazeb DPH
 • dopad změny sazby na vyúčtování služeb souvisejících s nájmem (voda, teplo)
 • změny u přeshraničních obchodů
 • dva druhy věcných břemen
 • změny u výnosů z nájemného
 • daň na výstupu (podle jednotlivých výnosových účtů v účetnictví)
 • daň na vstupu u zásob
 • daň na vstupu u přijatých služeb
 • daň na vstupu u pořízeného dlouhodobého majetku
 • postavení dotací a příspěvků z pohledu DPH
 • zaplacené a přijaté zálohy
 • povinnosti plátce v posledním zdaňovacím období kalendářního roku
 • aktuální novinky z legislativního procesu – schválené změny v DPH pro rok 2020 a jejich postupná účinnost
 • odpovědi na dotazy účastníků

Samozřejmostí je občerstvení, oběd, výukové materiály, osvědčení o absolvování nebo potvrzení o účasti  pro každého posluchače. Pořadatel není plátcem DPH.


 

Termín:

03.03.2020
Poslední termín přihlášení: 02.03.2020

Prezence:
8.00 - 8.30 hod.

Výuka:
8.30 - 14.00 hod. (předpoklad)

Vložné:

1570 Kč

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy