Akreditovaný kurz: Fenomén únavy v pomáhajících profesích v širších souvislostech

V současnosti se snad již každý z nás setkal s fenoménem únavy.  Pomáhající profese, se svým nárokem řešit složitou situaci v existenci člověka – klienta, nacházejícího se v nutnosti intervenčního zásahu poskytovatele, je v přední linii nároku energie, ale také vyčerpanosti. Únava a příznaky s tímto spojené prezentují jednu z velmi obtížných situací, které svojí vážností a naléhavostí člověka ohrožují, ale zároveň nabízejí určitou možnost a otevřenost k nutným změnám v životě daného jedince.


 

 

Lektor:

 

Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.

Lektorka zabývající se problematikou sociální patologie mládeže a dospělých, jednatelka společnosti SOMEPO.


 

Akreditace:

Vzdělávací program Fenomén únavy v širších souvislostech pomáhajících profesí je realizován na zakázku, ve spolupráci s vlastníkem akreditace, se společností SOMEPO, s. r. o., která vystaví osvědčení o absolvování s celostátní platností na základě udělené akreditace MPSV ČR(č. akreditace:  A2018/0709-SP/PC/VP).  Seminář je určen sociálním pracovníkům na obcích (odbory sociálních věcí a SPOD) a rovněž pracovníkům sociálních služeb a všem dalším zájemcům z řad pomáhajících profesí.

Celý vzdělávací program je koncipován tak, aby bylo poukázáno nejen na konkrétnost situace, v které se daný jedinec s tzv. chronickým únavovým syndromem či syndromem vyhoření nachází, ale také je postupně vysvětlována širší rovina existence člověka jako originální bytosti, existující s ostatními lidmi ve společnosti a také v nároku celku světa. Na pozadí kazuistik je v rovině diskuse část teoretická přenesena v rovinu praktického užití.


 

 

Program:

 

  • Úvod do problematiky života člověka – biologické a sociální determinanty
  • Fyziologická a patologická únava
  • Příčiny patologické únavy
  • 3 komodity energie, problémy současné doby
  • Přenos energie mezi lidmi
  • Jak žít dobrý život
  • Diskuse, závěr

    Samozřejmostí je občerstvení, oběd, osvědčení o absolvování nebo potvrzení o účasti  pro každého posluchače. Pořadatel není plátcem DPH.


Termín:

05.03.2020
Poslední termín přihlášení: 03.03.2020

Prezence:
8.15 - 8.45 hod.

Výuka:
8.45 - 14.00 hod. (předpoklad)

Vložné:

1680 Kč

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy