Akreditovaný kurz: Jak dobře nastavit hranice ve spolupráci s klientem aneb předcházení závislosti klienta na sociální službě a možnosti obrany proti manipulaci pomocí zplnomocnění klienta

Typ akreditace: MPSV ČR

Z důvodu nemoci paní lektorky se kurz přesouvá z dne 15. 2. 2022 na 28. 2. 2022.

Vzhledem k aktuální covid situaci se školení uskuteční on-line formou výuky. 

 

Kurz nabízíme:
 • ve spolupráci s vlastníkem akreditace, Mgr. Markéta Vaculová, která vystaví osvědčení o absolvování s celostátní platností na základě udělené akreditace MPSV ČR (č. akreditace: č. A2021/0384-SP/PC/VP, 8 výukových hodin).
 • se slevou v rámci akce 2+1, tj. při přihlášení 3 osob má vstup 1 účastník zdarma, při přihlášení 1 osoby nebo 2 osob je cena 1 700 Kč/posluchač. Sleva se Vám při přihlašování neukáže automaticky, ale bude Vám uplatněna v následné faktuře.


 

Pro online výuku je nutné mít k dispozici připojení k internetu.

Mikrofon pro komunikaci s přednášejícím (vznášení dotazu) a webkamera (osobnější kontakt s přednášejícím) není podmínkou, neboť je preferováno využívání chatu. Výuka bude probíhat přes Microsoft Teams. Veškeré informace s návodem pro přihlášení , včetně pracovních materiálů a hodnotícího dotazníku obdržíte na váš e-mail, cca nejpozději den před konáním školení. V den konání školení kliknete na uvedený odkaz (doporučujeme alespoň 10 minut před zahájením semináře). Po skončení kurzu nám zašlete vyplněný dotazník zpět e-mailem. Osvědčení o absolvování školení obdržíte prostřednictvím České pošty, s. p.


   

 Lektor:

Mgr. Markéta Vaculová, MBA


 

Cíle kurzu:

Vzdělávací program „JAK DOBŘE NASTAVIT HRANICE VE SPOLUPRÁCI S KLIENTEM aneb předcházení závislosti klienta na sociální službě a možnosti obrany proti manipulaci pomocí zplnomocnění klienta“ připomene účastníkům, jak jsou zdravě nastavené hranice významné pro efektivní práci s klientem sociálních služeb. V kurzu budou probrány typy hranic, jejich charakteristika a význam. Účastníci si pomocí testu vyzkouší, zda si umí zdravé hranice s klientem nastavit, dozví se, jak jejich osobnost a styl práce podpoří zdravé nastavení hranic. Budou probrány i vlivy pracovníka a nebo klienta na porušování hranic, manipulaci nebo závislosti na sociální službě. Budou rozebrány profesní přístupy podporující zachování zdravých hranic, jako je např. podpůrný přístup, na člověka i na řešení orientované přístupy, které zároveň vedou ke zplnomocnění klienta a k podpoře jeho vůle řešit či podílet se na řešení své nepříznivé situace. Závěrem bude zdůrazněn význam hranic jako prevence rizika závislosti na sociální službě i jako obrana proti manipulaci.

 

Cílová skupina:

Kurz je určen sociálních pracovníkům a pracovníkům zařízení sociálních služeb, všem dalším zájemcům o tuto problematiku.


 

Program:

 • Hranice – charakteristika a typy hranic – význam pro práci s klientem.
 • Osobnost pracovníka a jeho vliv na nastavení zdravých hranic.
 • Problémy při porušení hranic ze strany klienta i pracovníka a řešení.
 • Profesní přístupy podporující zachování zdravých hranic.
 • Hranice a jejich význam:
  – obrana proti manipulaci;
  – prevence rizika závislosti na sociální službě.

Termín:

28.02.2022
Poslední termín přihlášení: 23.02.2022

Prezence:
8.15 - 8.30 hod.

Výuka:
8.30 - 15.15 hod. (předpoklad)

Vložné:

1 700 Kč (spolupořadatel je neplátce DPH)

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy