Akreditovaný kurz: Jak klienty správně odhadnout a přesvědčit

Typ akreditace: MPSV ČR

Vzhledem k aktuální covid situaci a doposud platným krizovým opatřením se školení uskuteční on-line formou výuky. 

 

Kurz nabízíme:
  • ve spolupráci s vlastníkem akreditace, se sdružením Dítě, rodič, prarodič, z. s., které vystaví osvědčení o absolvování s celostátní platností na základě udělené akreditace MPSV ČR (č. akreditace: č. A2018/0180-SP/PC/VP, 8 výukových hodin).
  • se slevou v rámci akce 2+1, tj. při přihlášení 3 osob má vstup 1 účastník zdarma, při přihlášení 1 osoby nebo 2 osob je cena 1 700 Kč/posluchač. Sleva se Vám při přihlašování neukáže automaticky, ale bude Vám uplatněna v následné faktuře.


 

Pro online výuku je nutné mít k dispozici připojení k internetu.

Mikrofon pro komunikaci s přednášejícím (vznášení dotazu) a webkamera (osobnější kontakt s přednášejícím) není podmínkou, neboť je preferováno využívání chatu. Výuka bude probíhat přes Microsoft Teams. Veškeré informace s návodem pro přihlášení , včetně pracovních materiálů a hodnotícího dotazníku obdržíte na váš e-mail, cca nejpozději den před konáním školení. V den konání školení kliknete na uvedený odkaz (doporučujeme alespoň 10 minut před zahájením semináře). Po skončení kurzu nám zašlete vyplněný dotazník zpět e-mailem. Osvědčení o absolvování školení obdržíte prostřednictvím České pošty, s. p.


   

 Lektor:

Bc. Alena Košťáková


 

Cíle kurzu:

Cílem kurzu je získání znalostí a dovedností potřebných pro účinnou argumentaci při jednání s klienty a rodinnými příslušníky.

Cílová skupina:

Kurz je určen sociálním pracovníkům obcí a měst, sociálním pracovníkům a pracovníkům zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku.


 

Program:

  • Typy klientů.
  • Zdravý vývoj jedince.
  • Efektivní komunikace.
  • Motivace lidského jednání.
  • Diskuse a odpovědi na dotazy.

Termín:

17.03.2022
Poslední termín přihlášení: 08.03.2022

Prezence:
8.15 - 8.30 hod.

Výuka:
8.30 - 15.15 hod. (předpoklad)

Vložné:

1 700 Kč (spolupořadatel je neplátce DPH)

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy