Akreditovaný kurz: Mzdová účtárna v roce 2020

I když je pořádání vzdělávacích akcí  již povoleno, plánované školení jsme přesunuli až na 22. 10. 2020.       Lektor:

 

Ing. Růžena Klímová

Lektorka působila ve funkci ministerský rada a metodik v oblasti zdravotního a nemocenského pojištění na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Přednáškovou činnost začala aktivně provozovat od roku 1999. Publikuje v odborných časopisech, poskytuje odborné výklady v personálních a mzdových útvarech všech typů zaměstnavatelů.


 

Akreditace:

 

je realizován v rámci akreditovaného vzdělávacího programu „Změny ve mzdové účtárně v aktuálním roce, aplikace změn v praxi, nejčastější chyby a jejich opravy“. MV ČR udělilo programu akreditaci číslo AK/VE-254/2016, AK/PV-469/2016.

Seminář je určen mzdovým účetním, personalistům a ostatní zaměstnancům, kteří se chtějí vyvarovat chyb a omylů při své práci.

Cílovými posluchači jsou dle akreditačních podmínek úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků, krajů, obcí s rozšířenou působností a obcí zabezpečující agendu, tj. vyjmenovaní účastníci cílové skupiny akreditace obdrží osvědčení s celostátní platností. Ostatní nevyjmenovaní účastníci obdrží potvrzení o účasti.


 

Program:

 

Pracovní doba podle zákoníku práce

 • Informační povinnost zaměstnavatele při vstupu zaměstnance do zaměstnání – § 37 ZP
 • Rozsah týdenní pracovní doby – § 87 ZP – správné posuzování pracovních režimů (jednosměnný provoz, dvousměnný, nepřetržitý a třísměnný), harmonogram směn a změny harmonogramů, přestávky bezpečnostní a přestávky na oddech, překážky v práci u pružné pracovní doby, kratší pracovní doba u pružného rozvržení pracovní doby a její správné posuzování (pevná část a volná část)

Návrh změn v zákoníku práce týkajících se mzdové a personální oblasti

 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy
 • Zápočtový list
 • Průměrný výdělek
 • Práce přesčas a náhradní volno za práci přesčas
 • Dovolená v hodinách

Příprava na budoucí povolání – nové výklady

 • Studium na středních školách, učilištích, vyšších odborných školách, v jazykových kurzech
 • Studium na vysokých školách
 • Studium v zahraničí, studium na zahraničních školách umístěných v ČR
 • Prokazování studia – potvrzení o studiu
 • Příprava na budoucí povolání pro účely daňové a pro účely srážek ze mzdy

Exekuce a insolvence – změny od r. 2019

 • Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v r. 2020
 • Nezabavitelná částka a její konstrukce
 • Změny v ins. zákonu od 1. 6. 2019 a od 1. 10. 2019

Změny v oblasti srážek ze mzdy

 • nezabavitelná částka v r. 2020 a další parametrické údaje při provádění srážek ze mzdy

Dotazy a diskuse

 


Samozřejmostí je občerstvení, oběd, výukové materiály, osvědčení o absolvování nebo potvrzení o účasti  pro každého posluchače. Pořadatel není plátcem DPH.


 

Termín:

22.10.2020
Poslední termín přihlášení: 15.10.2020

Prezence:
8.00 - 8.20 hod. (dle příjezdu paní lektorky spojem Českých drah)

Výuka:
nejpozději 8.20 - 13.30 hod. (předpoklad)

Vložné:

1590 Kč

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy