Akreditovaný kurz: Mzdová účtárna v roce 2020 a 2021

   

Díky aktuální situaci jsme byli povinni pozastavit realizaci školení, a to na základě Usnesení vlády ČR č. 996/2020 o přijetí krizových opatření. Kurz se pokusíme nahradit v roce 2021. O termínu Vás budeme včas informovat na našich webových stránkách a e-mailem. Děkujeme Vám za pochopení.Lektor:

 

Ing. Růžena Klímová

Lektorka působila ve funkci ministerský rada a metodik v oblasti zdravotního a nemocenského pojištění na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Přednáškovou činnost začala aktivně provozovat od roku 1999. Publikuje v odborných časopisech, poskytuje odborné výklady v personálních a mzdových útvarech všech typů zaměstnavatelů.


 

Akreditace:

 

je realizován v rámci akreditovaného vzdělávacího programu „Změny ve mzdové účtárně v aktuálním roce, aplikace změn v praxi, nejčastější chyby a jejich opravy“. MV ČR udělilo programu akreditaci číslo AK/VE-254/2016, AK/PV-469/2016.

Seminář je určen mzdovým účetním, personalistům a ostatní zaměstnancům, kteří se chtějí vyvarovat chyb a omylů při své práci.

Cílovými posluchači jsou dle akreditačních podmínek úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků, krajů, obcí s rozšířenou působností a obcí zabezpečující agendu, tj. vyjmenovaní účastníci cílové skupiny akreditace obdrží osvědčení s celostátní platností. Ostatní nevyjmenovaní účastníci obdrží potvrzení o účasti.


 

Program:

 

Dochází ke změně programu školení. Důvodem  změny je velká novela zákoníku práce daná zákonem č. 285/2020 Sb., která nastoluje  zcela jiné způsoby výpočtu nároku na dovolenou od 1. 1. 2021.  Je v zájmu každého zaměstnavatele, aby se s novým výpočtem seznámili především  zaměstnanci  mzdového a personálního útvaru.  Právě tomuto tématu bude věnována  stěžejní část  přednášky. 

 

  • Změny v pracovněprávní oblasti – zákon č. 285/2020 Sb.  – změny od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021 se zaměřením na dovolenou v hodinách
  • Stanovení nároku na dovolenou –  předpokládaný nárok, skutečný nárok

–    změna úvazku a nárok na dovolenou

–    krácení dovolené

–    převod zůstatku dovolené

–    zůstatek  dovolené z roku 2020 ve dnech

–    náhrada mzdy za dovolenou

–    překážky v práci započítávané jako doba odpracovaná pro  nárok na dovolenou

–   překážky v práci mající vliv na krácení dovolené

–   absence neomluvená  a dovolená

  • Výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2021 – vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění, atd.
  • Změny v zákoně o daních z příjmů – návrh změn, případně změny pro rok 2021
  •  Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení
  • Změny v zákoně č. 187/2006 Sb.

–    nové redukční hranice pro rok 2021

–   maximální vyměřovací základ v roce 2021

–   další parametrické změny

–   dobrovolná účast na důchodovém pojištění

  • Změny ve zdravotním pojištění

–   odpočet u poživatelů invalidních důchodů  v r. 2021 a podmínky pro  uplatnění

minimální vyměřovací základ

odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu

  • Změny v oblasti srážek ze mzdy

–    nezabavitelná částka v roce 2021

–    mez, nad kterou je mzda zabavitelná bez omezení

–    vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy

–    posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky

–    souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy

–    zákon č. 191/2020 Sb. – daňový bonus je od 24.4.2020 nedotknutelný pro exekuční i insolvenční srážky

  • Další změny k datu konání semináře

 


Samozřejmostí je občerstvení, oběd, výukové materiály, osvědčení o absolvování nebo potvrzení o účasti  pro každého posluchače. Pořadatel není plátcem DPH.


 

Termín:

04.11.2020
Poslední termín přihlášení: 02.11.2020

Prezence:
8.00 - 8.20 hod. (dle příjezdu paní lektorky spojem Českých drah)

Výuka:
nejpozději 8.20 - 13.30 hod. (předpoklad)

Vložné:

1590 Kč

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy