Akreditovaný kurz: Projevy vztahové dysbalance v rodině na pozadí (ne)moci dítěte

Díky aktuální situaci jsme byli povinni pozastavit realizaci školení, a to na základě Usnesení vlády ČR č. 996/2020 o přijetí krizových opatření. Kurz se pokusíme nahradit v roce 2021. O termínu Vás budeme včas informovat na našich webových stránkách a e-mailem. Děkujeme Vám za pochopení.


 

Účastníci semináře se seznámení s metaforou rodiny jako sociální dělohy zajišťující bezpečný prostor pro sycení zdravého vývoje dítěte. Seznámí se s pojetím rodiny z pohledu systému jako celku, nutností neustálého vylaďování se potřebám jednotlivých členů tak, aby byl umožněn  vývoj, zrání a separace dítěte, naplňování potřeb dalších členů rodiny.  Tam, kde tomu tak není se setkávají s problematikou psychosomatických onemocnění na pozadí neuspořádaných rodinných vztahů. 

V diskusi a demonstrovaných příkladech z praxe účastníci pochopí, že každý člen rodiny vnímá neutěšené vztahy v rodině odlišně.  Dále se seznámí  s problematikou procesu separací, vztahových konfliktů, vnímání rodiny jako celku na pozadí složitosti uspořádání vztahů v rodině včetně vlivu transgeneračních přenosů.

Účastníci  budou schopni  aplikovat  znalosti  při práci s rodinami, při vyhodnocování míry  rizika ohroženého dítěte a rodiny, při práci s IPOD v kontextu plánování péče o dítě a rodinu. Účastníci semináře si rozšíří  znalosti z pohledu psychosomatické medicíny a jejím  interdisciplinárním přesahem, možnostmi sociální práce v kontextu plánování péče.


 

Lektor:

 

Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.

 Lektorka zabývající se problematikou sociální patologie mládeže a dospělých, jednatelka společnosti SOMEPO.


 

Akreditace:

Vzdělávací program  je realizován na zakázku, ve spolupráci s vlastníkem akreditace, Bc. Eliškou Ponocnou – Vzdělávací centrum Střední Čechy, která vystaví osvědčení o absolvování s celostátní platností na základě udělené akreditace MPSV ČR (č. akreditace: 2016/1127 – SP).


 

 

Program:

  • Metafora rodiny jako sociální dělohy, emoční pole rodiny
  • Současná rodina,  reifikace, ekonomizace vztahů v rodině
  • Rodičovství, respekt jedinečnosti  dítěte, sourozenci
  • Vývojové fáze separace, poruchy a  emoční zraňování
  • „Hladový trojúhelník“, nejčastější  ne-moci  dítěte
  • Sociální práce v kontextu plánování péče
  • Příklady z praxe, diskuse, závěr

    Samozřejmostí je občerstvení, oběd, osvědčení o absolvování nebo potvrzení o účasti  pro každého posluchače. Pořadatel není plátcem DPH.


Termín:

10.11.2020
Poslední termín přihlášení: 30.10.2020

Prezence:
8.15 - 8.45 hod.

Výuka:
8.45 - 14.15 hod. (předpoklad)

Vložné:

1680 Kč

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy