Akreditovaný kurz: DPH ve veřejném sektoru a nestátních neziskových organizacích v aktuálním roce (11/2022)

Typ akreditace: MV ČR

Školení je v současné době plánováno s prezenční formou výuky. Možnost obnovení on-line výuky bude uplatněna pouze v závislosti na aktuálních nařízeních Vlády ČR.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň. 


 

 

Lektor:

 

Ing. Simona Pacáková

auditor, daňový poradce a soudní znalec v oboru ekonomika: https://www.adu.cz/


 

 

 

Akreditace:

 

Vzdělávání je realizováno v rámci akreditovaného vzdělávacího programu „DPH ve veřejném sektoru a nestátních neziskových organizacích v aktuálním roce “. MV ČR udělilo programu akreditaci číslo AK/VE-252/2016, AK/PV-467/2016, 7 výukových hodin.

 

Cílovými posluchači jsou úředníci (samospráv, státní správy, příspěvkových organizací).

 • Avšak dle akreditačních podmínek se jedná o úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků, krajů, obcí s rozšířenou působností zabezpečující agendu, tj. vyjmenovaní účastníci obdrží osvědčení s celostátní platností.
 • Ostatní nevyjmenovaní účastníci obdrží potvrzení o účasti (pracovníci ostatních neziskových organizací, například příspěvkových organizací).

 

 

Program:

 

 • aktuální informace o stavu legislativy v oblasti DPH
 • zajímavé nové judikáty v oblasti DPH neziskovek
 • dlouhodobý majetek v roce 2022
 • prodej zboží na dálku
 • placení DPH v režimu jednoho správního místa
 • odpočet daně na vstupu – podmínky a možnosti nárokování ve vztahu k činnosti plátce
 • identifikovaná osoba a její povinnosti
 • změna nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
 • zvláštní režim pro cestovní službu v roce 2023
 • připravované změny v DPH v roce 2023
 • limit pro povinnou registraci k DPH v roce 2023
 • ukončení plátcovství DPH
 • odpovědi na dotazy účastníků

 


Pořadatel není plátcem DPH. 

Samozřejmostí je v rámci prezenční formy výuky – občerstvení, oběd, osvědčení či potvrzení o absolvování vzdělávání.


 

 

Termín:

01.11.2022
Poslední termín přihlášení: 31.10.2022

Prezence:
8.00 - 8.30 hod.

Výuka:
8.30 - 14.00 hod. (předpoklad)

Vložné:

1 800 Kč (pořadatel je neplátce DPH)

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy