Akreditovaný kurz: Úvod do efektivní podpory a péče o osoby s demencí

Typ akreditace: MPSV ČR

Vzhledem k aktuální covid situaci a doposud platným krizovým opatřením se školení uskuteční on-line formou výuky. 

 

Kurz nabízíme:
  • ve spolupráci s vlastníkem akreditace, s Mgr. M. Vaculovou, která vystaví osvědčení o absolvování s celostátní platností na základě udělené akreditace MPSV ČR (č. akreditace: č. A2020/1059-SP/PC, 8 výukových hodin).
  • se slevou v rámci akce 2+1, tj. při přihlášení 3 osob má vstup 1 účastník zdarma, při přihlášení 1 osoby nebo 2 osob je cena 1 700 Kč/posluchač. Sleva se Vám při přihlašování neukáže automaticky, ale bude Vám uplatněna v následné faktuře.


 

Pro online výuku je nutné mít k dispozici připojení k internetu.

Mikrofon pro komunikaci s přednášejícím (vznášení dotazu) a webkamera (osobnější kontakt s přednášejícím) není podmínkou, neboť je preferováno využívání chatu. Výuka bude probíhat přes Microsoft Teams. Veškeré informace s návodem pro přihlášení , včetně pracovních materiálů a hodnotícího dotazníku obdržíte na váš e-mail, cca nejpozději den před konáním školení. V den konání školení kliknete na uvedený odkaz (doporučujeme alespoň 10 minut před zahájením semináře). Po skončení kurzu nám zašlete vyplněný dotazník zpět e-mailem. Osvědčení o absolvování školení obdržíte prostřednictvím České pošty, s. p.


   

 Lektor:

Mgr. Markéta Vaculová, MBA


 

Cíle kurzu:

Účastníci vzdělávacího programu získají základní informace o různých typech demence a o všech fázích demence i Alzheimerovy choroby, o rizikových faktorech, příznacích a vývoji onemocnění. Budou mít přehled o vhodné komunikaci a stylu práce – přístupu k uživatelům s demencí v každém období nemoci. Zdokonalí se v uspokojování potřeb těchto osob, a to biologických, psychických i sociálních. Budou se také lépe orientovat ve změnách chování osoby s demencí a Alzheimerovou chorobou a připomenou si možnosti, jak eticky zvládat různé standardní nebo i zátěžové situace.

 

Cílová skupina:

Kurz je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku


 

Program:

  • Úvod do efektivní podpory a péče o osoby s demencí je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří se podílejí na podpoře a péči o osoby s různými formami a fázemi demence. Demence a především Alzheimerova choroba je nemoc centrálního nervového systému, při které dochází u postiženého člověka k narušení vnímání, paměti, myšlení, řeči, citů i orientace. Osoba s touto nemocí specificky k fázi choroby, takže může na okolí působit, že se chová neadekvátně a jeho chování připomíná řadu schválností. V první části kurzu se účastníci kurzu dozvědí základní informace o degenerativním onemocnění mozku, jeho příčinách a rozvoji onemocnění. Budou vydefinovány různé formy demencí. Druhá část definuje fáze demence obecně a poté specificky počáteční období Alzheimerovy choroby, seznamuje s prvními příznaky, které se projeví na změně komunikace nemocného člověka. V další části je vysvětlen vývoj onemocnění v druhém období demence, pro které jsou typické výrazné změny v emotivitě a v chování. Čtvrtá část se věnuje závěrečnému období demence, kdy nemoc narušila běžné denní aktivity nemocného člověka. V každé fázi demence a Alzheimerovy choroby se kurz věnuje možnostem podpory a nebo péče o tyto osoby.

Termín:

21.02.2022
Poslední termín přihlášení: 17.02.2022

Prezence:
8.15 - 8.30 hod.

Výuka:
8.30 - 15.15 hod. (předpoklad)

Vložné:

1 700 Kč (spolupořadatel je neplátce DPH)

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy