Akreditovaný kurz: Vedení rozhovoru s dítětem

I když je pořádání vzdělávacích akcí  již povoleno, plánované školení jsme přesunuli až na 28. 8. 2020

 

(14. 5. 2020 zrušeno z důvodu koronaviru)   

Lektor:

 

Mgr. Lucie Mucalová

publikující akreditovaná lektorka


 

Akreditace:

 

Vzdělávací program Vedení rozhovoru s dítětem je realizován na zakázku, ve spolupráci s vlastníkem akreditace, se společností Edupol, v. o. s., která vystaví osvědčení o absolvování s celostátní platností na základě udělené akreditace MPSV ČR (č. akreditace:  A2019/0538-SP/PC/PP).

Kurz je určen sociálním pracovníkům obecních, městských a krajských úřadů, pracovníkům zařízení sociálních služeb a dalším zájemcům z řad pracovníků pomáhajících profesí. Vyjmenovaní účastníci cílové skupiny akreditace obdrží osvědčení s celostátní platností. Ostatní nevyjmenovaní účastníci obdrží potvrzení o účasti.


 

Program:

  • Úvod do vývojové psychologie a psychologického poradenství – definování klíčových problémů a zvláštností některých věkových období, výměna zkušeností, diskuse.
  • Stavba diagnostického rozhovoru, podmínky pro rozhovor, navazování kontaktu, řízený a neřízený rozhovor, volný rozhovor, výhody a nevýhody, validita rozhovoru, vyladění pomáhajícího pro rozhovor, příprava rozhovoru, cvičení, práce ve dvojicích.
  • Vedení rozhovoru, analýza a třídění informací, kreativní techniky.
  • Druhy otázek v rozhovoru, výhody, nevýhody, příklady nesprávně kladených otázek, chyby v posuzování. Zápisy poznatků z pozorování, upozornění na časté chyby, pokračování po rozhovoru, zápisy z rozhovoru, kreativní techniky.
  • Diskuse k častým problémům.

Samozřejmostí je občerstvení, oběd, osvědčení o absolvování nebo potvrzení o účasti  pro každého posluchače. Pořadatel není plátcem DPH.


 

Termín:

28.08.2020
Poslední termín přihlášení: 27.08.2020

Prezence:
8.00 - 8.30 hod.

Výuka:
8.30 - 13.30 hod. (předpoklad)

Vložné:

1680 Kč

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy