Akreditovaný kurz: Změny ve mzdové účtárně v aktuálním roce, aplikace změn v praxi, nejčastější chyby a jejich opravy

Typ akreditace: MV ČR

Na žádost paní lektorky školení přesouváme z dne 12. 10. 2021 na dne 26. 10. 2021.

Děkujeme za pochopení.


 

Školení se uskuteční prezenční formou výuky, přičemž doufáme, že nebudeme nuceny opět přistoupit na on-line formu výuky.


 

Lektor:

 

Ing. Růžena Klímová

Lektorka působila ve funkci ministerský rada a metodik v oblasti zdravotního a nemocenského pojištění na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Přednáškovou činnost začala aktivně provozovat od roku 1999. Publikuje v odborných časopisech, poskytuje odborné výklady v personálních a mzdových útvarech všech typů zaměstnavatelů.


Akreditace:

Vzdělávání je realizováno v rámci akreditovaného vzdělávacího programu „Změny ve mzdové účtárně v aktuálním roce, aplikace změn v praxi, nejčastější chyby a jejich opravy“. MV ČR udělilo programu akreditaci číslo AK/VE-254/2016, AK/PV-469/2016, 6 vyučovacích hodin.

Seminář je určen mzdovým účetním, personalistům a ostatní zaměstnancům, kteří se chtějí vyvarovat chyb a omylů při své práci.

Cílovými posluchači jsou dle akreditačních podmínek úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků, krajů, obcí s rozšířenou působností a obcí zabezpečující agendu, tj. vyjmenovaní účastníci obdrží osvědčení s celostátní platností. Ostatní nevyjmenovaní účastníci obdrží potvrzení o účasti (například pracovníci příspěvkových organizací).


Program:

1)    Změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti zaměstnanosti – příspěvek v době částečné práce – tzv. kurzairbeit

2)    Zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy

 • další změny v této oblasti
 • správný výpočet průměrného výdělku a jeho ochrana
 • upozornění na některé chyby při výpočtu nároku na dovolenou
 • možnosti ručního výpočtu dovolené v hodinách u mateřské a rodičovské dovolené
 • jak správně řešit přeplatek dovolené

3)    Změny v zákoně o daních z příjmů

 • správné postupy při poskytování stravenkového paušálu
 • návrh změn, případně změny pro rok 2022

4)    Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení

 • změny v zákoně č. 187/2006 Sb.
 • nové redukční hranice pro rok 2022
 • maximální vyměřovací základ v roce 2022
 • další parametrické změny
 • dobrovolná účast na důchodovém pojištění

5)    Změny ve zdravotním pojištění

 • odpočet u poživatelů invalidních důchodů v r. 2022 a podmínky pro uplatnění
 • minimální vyměřovací základ
 • odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu

6)    Změny v oblasti srážek ze mzdy

 • chráněný účet dlužníka
 • náhradní výživné
 • paušální náhrada za exekuční srážku – od r. 2022
 • nezabavitelná částka v roce 2022
 • mez, nad kterou je mzda zabavitelná bez omezení
 • vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
 • posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky
 • souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy
 • roční zúčtování ve vztahu k exekuci na mzdu
 • minimální odstupné, odstupné (odchodné) a exekuční srážka

7)    Další změny k datu konání semináře

8)    Změny v poskytování rodičovského příspěvku

9)    Změny v ošetřovném a dlouhodobém ošetřovném

10)  Průměrná mzda pro účely zaměstnanosti a 4% podíl

11)   Dotazy a diskuse

 

Termín:

26.10.2021
Poslední termín přihlášení: 18.10.2021

Prezence:
7.45 - 8.00 hod. (dle příjezdu paní lektorky spojem Českých drah)

Výuka:
8.00 - 13.00 hod. (předpoklad)

Vložné:

1600 Kč

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy