Akreditovaný kurz: „Změny ve mzdové účtárně v aktuálním roce, aplikace změn v praxi, nejčastější chyby a jejich opravy“

Typ akreditace: MV ČR

Školení je zrušeno. Bude nahrazeno, opět se uskuteční on-line formou výuky

Uváděné místo konání je na stránkách pevně dané, nelze ho odstranit ani změnit, i když nebude využito pro předmětné školení ve formě výuky on-line.Lektor:

 

Ing. Růžena Klímová

Lektorka působila ve funkci ministerský rada a metodik v oblasti zdravotního a nemocenského pojištění na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Přednáškovou činnost začala aktivně provozovat od roku 1999. Publikuje v odborných časopisech, poskytuje odborné výklady v personálních a mzdových útvarech všech typů zaměstnavatelů.


Akreditace:

Vzdělávání je realizováno v rámci akreditovaného vzdělávacího programu „Změny ve mzdové účtárně v aktuálním roce, aplikace změn v praxi, nejčastější chyby a jejich opravy“. MV ČR udělilo programu akreditaci číslo AK/VE-254/2016, AK/PV-469/2016.

Seminář je určen mzdovým účetním, personalistům a ostatní zaměstnancům, kteří se chtějí vyvarovat chyb a omylů při své práci.

Cílovými posluchači jsou dle akreditačních podmínek úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků, krajů, obcí s rozšířenou působností a obcí zabezpečující agendu, tj. vyjmenovaní účastníci cílové skupiny akreditace obdrží osvědčení s celostátní platností. Ostatní nevyjmenovaní pracovníci zabývající se problematikou mezd obdrží potvrzení o účasti.


Pro online výuku je nutné mít k dispozici připojení k internetu, funkční počítač nebo chytrý mobil, nainstalovaný Word nebo Office a popř. Adobe Reader.

Mikrofon pro komunikaci s přednášejícím (vznášení dotazu) a webkamera (osobnější kontakt s přednášejícím) není podmínkou, neboť je preferováno využívání chatu. Výuka bude probíhat  přes Microsoft Teams. Veškeré informace s návodem pro přihlášení obdržíte na váš e-mail, cca 3 dny před konáním. V případě, že přihlášení posluchači budou vyžadovat zkoušku přihlašování do on-line prostředí výuky, je nutné tuto informaci napsat do poznámky v přihlášce.


Program:

1.  Stravenkový paušál ve všech souvislostech od roku 2021

2.  Kurzarbeit  (předpoklad účinnosti od 1. 7. 2021)

3.  Náhradní výživné  (účinnost zákona  č. 588/2020 Sb.  již od 1. 7. 2021)

  • Upozornění na principy náhradního výživného
  • Postup úřadu práce
  • Rozpor v právní úpravě
  • Postup zaměstnavatele

4.   Dovolená v hodinách

  • Nárok na dovolenou – podmínky
  • Limitní kumulativní překážky
  • Skutečnosti, které se považují za odpracovanou dobu pro účely nároku na dovolenou
  • Čerpání dovolené
  • Přečerpaná dovolená a srážka  ze mzdy
  • Ruční výpočet dovolené u  MD a  RD

Termín:

22.06.2021
Poslední termín přihlášení: 17.06.2021

Prezence:
8.15 - 8.30 hod.

Výuka:
8.30 - 14.00 hod. (předpoklad)

Vložné:

1400 Kč

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy