Neakreditovaný kurz: Novela Vyhlášky o FKSP a ostatní fondy příspěvkových organizací

 

Lektor:

Ing. Simona Pacáková

auditor, daňový poradce a soudní znalec v oboru ekonomika: https://www.adu.cz/


 

 

Cíle:

Seminář je určen pro pracovníky příspěvkových organizací, kteří se chtějí seznámit s významnou novelou vyhlášky ministerstva financí číslo 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

Posluchači obdrží potvrzení o účasti.


 

Program: 

Novela vyhlášky o FKSP

  • Samostatný účet v bance
  • Okruh osob, které mohou čerpat příspěvek
  • Změny finančních limitů
  • Změny stávajících benefitů
  • Nové benefity
  • Daňové dopady jednotlivých benefitů
  • Příklady účtování
  • Odpovědi na dotazy účastníků

Ostatní fondy příspěvkových organizací

  • Nejčastější chyby při tvorbě a čerpání fondů
  • Příklady účtování

Odpovědi na dotazy účastníků během celé přednášky.


Samozřejmostí je občerstvení, oběd, výukové materiály, potvrzení o účasti  pro každého posluchače.


 

Termín:

26.02.2020
Poslední termín přihlášení: 24.02.2020

Prezence:
8.00 - 8.30 hod.

Výuka:
8.30 - 14.00 hod. (předpoklad)

Vložné:

1570 Kč

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy