Neakreditovaný kurz: Účetní a daňová závěrka 2023 pro příspěvkové organizace

Důležitá informace:

 

Toto školení 9. 11. 2023 se přesouvá na 7. 11. 2023.

Tzn., že školení bude spojeno se školením závěrky pro obce. Za tuto situaci se Vám paní lektorka omlouvá. Důvodem jsou závažné provozní důvody kanceláře paní lektorky. Každopádně garantuje odbornost výkladu jak pro PO, tak i pro obce. Žádná skupina nebude během výuky opomíjena. Děkujeme za vstřícnost, pochopení a zachování přízně.Lektor:

 

Ing. Simona Pacáková

auditor, daňový poradce a soudní znalec v oboru ekonomika: https://www.adu.cz/


 

 

 

Akreditace:

Na vzdělávání se nevztahuje vydaná akreditace, která je určena obcím. Posluchači obdrží potvrzení o účasti (pracovníci ostatních neziskových organizací, například příspěvkových organizací).


 

 

Program:

 • Uzávěrkové účetní operace (rezervy, opravné položky, dohadné položky)
 • Tvorba a čerpání fondů na konci roku
 • Inventarizace majetku a zaúčtování inventurních rozdílů
 • Sestavení roční účetní závěrky
 • Kontrolní vazby v účetních výkazech
 • Obsah přílohy účetní závěrky
 • Postup při sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • Položky zvyšující a snižující základ daně
 • Rozdělení daně z příjmů mezi hlavní s hospodářskou činnost
 • Informace ke změnám v souvislosti s novým zákonem o účetnictví

   

  Pořadatel není plátcem DPH. Samozřejmostí je v rámci prezenční formy výuky – občerstvení, oběd, osvědčení či potvrzení o absolvování vzdělávání.


Termín:

09.11.2023
Poslední termín přihlášení: 06.11.2023

Prezence:
8.00 - 8.30 hod.

Výuka:
8.30 - 14.00 hod. (předpoklad)

Vložné:

1980 Kč (pořadatel je neplátce DPH)

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy