Neakreditovaný kurz: Účetní závěrka 2019 pro příspěvkové organizace

Opět se blíží náročné období sestavení roční účetní závěrky. Chcete vědět, jak na to?


 

Lektor:

Ing. Simona Pacáková

auditor, daňový poradce a soudní znalec v oboru ekonomika: https://www.adu.cz/


 

 

Cíle:

Cílem semináře je nejen  informovat posluchače o požadavcích na sestavení roční účetní závěrky (objasnit schvalovací proces), či vysvětlit jak vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob řádek po řádku.

Seminář je určen pro pracovníky účetních oddělení a majetkových oddělení příspěvkových organizací. Rovněž je vhodné pro pracovníky oddělení interního auditu a kontrolních oddělení.

Posluchači obdrží potvrzení o účasti.


 

Program: 

První část semináře bude věnována účetním případům, které musí být zaúčtovány nejpozději na konci účetního období (tzv. uzávěrkové operace) u příspěvkových organizací

 • kontrola krytí fondů,
 • zaúčtování inventarizačních rozdílů,
 • opravné položky,
 • časové rozlišení nákladů a výnosů
 • časové rozlišení investičních a provozních transferů
 • účetní odpisy dlouhodobého majetku
 • kontrola členění hlavní a hospodářské (doplňkové) činnosti

V rámci semináře se účastníci naučí vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob řádek po řádku:

 • základ vyplnění daňového přiznání – hospodářský výsledek před zdaněním – tj.
  • sestavení účetní závěrky za rok 2019 a záludnosti v účetnictví příspěvkových organizací
 • položky zvyšující základ daně
 • položky snižující základ daně
 • uplatnění daňových odpisů
 • snížení základu daně podle § 20(7) u některých příspěvkových organizací

Schvalování a zveřejňování účetní závěrky

Evidence skutečných majitelů z pohledu příspěvkových organizací

Aktuální informace o stavu legislativních změn v oblasti daní a účetnictví pro další období

Průběžně odpovědi na dotazy účastníků

 

Termín:

02.12.2019
Poslední termín přihlášení: 29.11.2019

Prezence:
8.00 - 8.30 hod.

Výuka:
8.30 - 14.00 hod. (předpoklad)

Vložné:

1500 Kč

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy