Neakreditovaný kurz: Účetní závěrka 2021 a aktuality 2022 pro příspěvkové organizace

Školení se uskuteční prezenční formou výuky, přičemž doufáme, že nebudeme nuceny opět přistoupit na on-line formu výuky.


 

Lektor:

 

Ing. Simona Pacáková

auditor, daňový poradce a soudní znalec v oboru ekonomika: https://www.adu.cz/


 

Program: 

 

  • čekáme na dodání 

 

Pořadatel není plátcem DPH. 

Samozřejmostí je v rámci prezenční formy výuky – občerstvení, oběd, výukové materiály, potvrzení o účasti.


 

Pokyny k dokladování certifikátu,

kterým jste povinni jako účastníci školení, se prokázat při prezenci v den školení v souladu s Nařízením vlády v souvislosti s COVID 19. Na místě bude provedeno ověření platnosti certifikátu mobilní aplikací čTečka.

Požadované dokumenty:

1. Posluchač disponuje mobilní aplikaci Tečka s platným digitálním COVID certifikátem prokazující, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu

2.

Posluchač nedisponuje mobilní aplikací Tečka. Předloží z výběru níže oficiální certifikát s QR kódem z portálu  https://ocko.uzis.cz/, díky němuž bude provedeno ověření platnosti, a to:
a) Certifikát o provedené vakcinaci (uplynulo 14 dní od ukončení vakcinace)
b) Certifikát o provedeném testu (jedná se o poslední platný certifikát o negativním testu):
  RT-PCR test před méně než 7 dny (laboratoř má lhůtu 48 hodin na nahrání výsledků do databáze)
  RAT antigenní test před méně než 72 hodinami (laboratoř má lhůtu 24 hodin na nahrání výsledků do databáze)
c) Certifikát o prodělaném onemocnění covid-19 (uplynulo méně než 180 dní)

Děkujeme za pochopení a přizpůsobení se nařízení.


 

Termín:

10.11.2021
Poslední termín přihlášení: 03.11.2021

Prezence:
8.00 - 8.30 hod.

Výuka:
8.30 - 14.00 hod. (předpoklad)

Vložné:

1600 Kč

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy