Komplexní služby v oblasti investičních a neinvestičních projektů v rámci vyhlášených operačních programů, dotačních titulů a grantových schémat EU i ČR pro:

 • obce,
 • sdružení obcí,
 • organizace zřizované a zakládané obcemi,
 • podnikatele,
 • zemědělce,
 • a neziskové organizace.

Nabízíme Vám kompletní pomoc s návrhem a přípravou Vašich projektů a projektových záměrů jak po formální, tak i obsahové stránce, aby zcela splňovaly všechny náležitosti a vyhovovaly všem formálním a hodnotícím kritériím. Zároveň je samozřejmostí, že Vám v případě zájmu zajistíme kompletní poradenský servis v rámci administrace realizovaných projektů.

Akreditované vzdělávací programy a další školení

Prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích programů a dalších školení zabezpečujeme

 • úředníkům územně samosprávných celků,
 • pracovníkům v sociálních službách,
 • pedagogům a pracovníkům ve školství,
 • zaměstnancům příspěvkových organizací,
 • zdravotnickým pracovníkům

a prostřednictvím neakreditovaných a dalších školení zabezpečujeme

 • statutárům, členům zastupitelstev,
 • zaměstnancům příspěvkových organizací,
 • podnikatelským subjektům

průběžné vzdělávání ke zvyšování jejich odborných i obecných kompetencí.

Další činnosti

Provádíme také:

 • poradentsví při návrhu cyklostezek a cyklotras, vyhledávací studie
 • návrhy a realizace naučných stezek a doprovodných propagačních materiálů
 • zprostředkování výroby turistických map, informačních tabulí a doprovodného mobiliáře (odpočívadla, přístřešky, lavičky)
 • zadávání zakázek včetně účasti při hodnocení
 • studie proveditelnosti
 • rozvojové studie území