Komplexní služby v oblasti
udržitelného rozvoje venkova

Nabízíme vzdělávací kurzy především pro sektor veřejné správy a veřejnoprávních neziskových organizací. Našimi posluchači jsou zejména pracovníci obecních, městských a krajských úřadů, pracovníci příspěvkových organizací a zařízení poskytujících sociální a případně zdravotnické služby. Každopádně můžeme zajistit mimoškolní vzdělávání i na zakázku klienta.

Dále poskytujeme služby v oblasti investičních a neinvestičních projektů v rámci vyhlášených dotačních programů.

Akreditované vzdělávací programy a další školení

Prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích programů a dalších školení zabezpečujeme:

  • úředníkům územně samosprávných celků,
  • pracovníkům v sociálních službách,
  • pedagogům a pracovníkům ve školství,
  • zaměstnancům příspěvkových organizací,
  • zdravotnickým pracovníkům

Prostřednictvím neakreditovaných a dalších školení zabezpečujeme:

  • statutárům, členům zastupitelstev,
  • zaměstnancům příspěvkových organizací,
  • podnikatelským subjektům

průběžné vzdělávání ke zvyšování jejich odborných i obecných kompetencí.

Další činnosti
v regionu

Provádíme také:

  • zprostředkování výroby turistických map, informačních tabulí a doprovodného mobiliáře (odpočívadla, přístřešky, lavičky)
  • zadávání zakázek mimo režim zákona včetně účasti při hodnocení

Potřebujete pomoci se školením vašeho personálu?

Pozor! Změna kontaktního e-mailu!

Prosíme o pozornost, měníme kontaktní e-mail z vse-pro-venkov@seznam.cz na info@vseprovenkov.eu. Starý e-mail bude ještě nějakou dobu v provozu než se plynule přejde plně na nový.

Děkujeme za pozornost.