Mimoškolní vzdělávání

Nabídka akreditovaných kurzů

Název vzdělávacího programu

Typ

Termín

Dostupnost

Akce

Cíleno na: kazuistiky s aktuální problematikou záškoláctví.

MŠMT ČR

27.08.2024

Kurz otevřen

Cíleno na: Pro velký zájem o toto téma je kurz nabízený ve druhém běhu.

MPSV ČR

24.10.2024

Kurz otevřen

Cíleno na: DPP od 1. 7. 2024 a jiné aktuality pro veřejný sektor (obce i příspěvkové organizace)

MV ČR

25.06.2024

Kurz uzavřen

MV ČR

06.06.2024

Kurz uzavřen

Nabídka neakreditovaných kurzů

Název vzdělávacího programu

Typ

Termín

Dostupnost

Akce

Plánované kurzy

Lektor

Typ

Termín

Ing. Růžena Klímová

MV ČR

01.10.2024

PhDr. Andrej Drbohlav, DBA

MPSV ČR

21.11.2024

Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.

MPSV ČR

24.10.2024

Ing. Simona Pacáková

MV ČR

12.12.2024

Ing. Simona Pacáková

MV ČR

21.11.2024

Ing. Simona Pacáková

MV ČR

24.09.2024