• Propagační činnost
  • Zprostředkování výroby turistických map a informačních tabulí
  • Plánování a realizace naučných stezek a cyklotras, včetně výroby doprovodného mobiliáře
  • Výtvarnictví