Akreditovaný kurz: Citová deprivace jako následek rozvodových a rozchodových stavů v rodinách

 

I když v současnosti dochází k rozvolňování plošných opatření vlády a pořádání vzdělávacích akcí již bude povoleno, jsme plánované školení přesunuli až na 26. 6. 2020.         Lektor:

 

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

psycholog, psychoterapeut, autor řady publikací a článků http://www.klimes.us/


 

Akreditace:

 

Seminář je realizován v rámci akreditovaného vzdělávacího programu Citová deprivace: úvod do problematiky  – základní pravidla analýzy a komunikace, doporučení vhodnosti péče z praxe.

Vzdělávacímu programu byly uděleny akreditace:

 • MV ČR  – číslo akreditace AK/VE-258/2016, AK/PV-473/2016
 • MPSV ČR – číslo akreditace 2016/0882-PC/SP/VP

Kurz je určen sociálním pracovníkům obecních, městských a krajských úřadů, pracovníkům zařízení sociálních služeb a dalším zájemcům z řad pracovníků pomáhajících profesí. Vyjmenovaní účastníci cílové skupiny akreditace obdrží osvědčení s celostátní platností. Do přihlášky je vhodné uvést požadavek o jakou akreditaci má posluchač zájem. Ostatní nevyjmenovaní účastníci obdrží potvrzení o účasti.


 

Program:

 

Níže uvedený program přednášky bude přizpůsobený hlavnímu tématu, kterým je „Citová deprivace jako následek rozvodových a rozchodových stavů v rodinách“.

 • Vývoj a proměny citových vazeb u dětí a prognosa pozdějšího vývoje u dospělých
 • Patologická žárlivost jako dospělý analog dětské separační reakce
 • Reakce dětí na osiření – separační reakce a desinhibovaná přítulnost
 • Děti s problémovým, temným prožíváním – temperament melancholie, subdepresivita či dysthymie.
 • Příčiny a následky citové deprivace, pravidla sanace a praktická opatření. Obraz citově deprivovaného dítěte. Projevy citové lability a subdepresivního ladění.
 • Rozdíly mezi citovou deprivací kluků a holek.
 • Projevy chování dětí v rámci citové deprivace při jejich umístění v nepodnětném rodinném prostředí či umístění z ústavního zařízení do náhradní rodinné péče – pěstounské péče či osvojení.
 • Typy citové deprivace, terapeutické techniky (proč a kdy je doporučit), komunikace s klienty (doporučení)
 • Základní projevy sebenenávisti
 • Umístění týraného dítěte do péče
 • Dítě a rodinné vazby. Dědění problémů napříč generacemi.

Samozřejmostí je občerstvení, oběd, osvědčení o absolvování nebo potvrzení o účasti  pro každého posluchače. Pořadatel není plátcem DPH.


 

Termín:

26.06.2020
Poslední termín přihlášení: 22.06.2020

Prezence:
7.40 - 8.00 hod.

Výuka:
8.00 - 14.00 hod. (předpoklad)

Vložné:

1680 Kč

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy