Akreditovaný kurz: Pohledávky u vybraných účetních jednotek – komplexní přehled

Školení je zrušeno. Bude v nabídce školení v roce 2021. 

 Lektor:

 

Ing. Simona Pacáková

auditor, daňový poradce a soudní znalec v oboru ekonomika: https://www.adu.cz/


 

 

Akreditace:

 

 

Seminář je realizován v rámci akreditovaného vzdělávacího programu „Účetnictví vybraných účetních jednotek – změny v aktuálním roce“. MV ČR udělilo programu akreditaci číslo AK/VE-251/2016, AK/PV-466/2016.

Seminář je určen pro pracovníky účetních oddělení a majetkových oddělení vybraných účetních jednotek (ÚSC), kteří se chtějí na příkladech seznámit s vypořádáváním pohledávek od A do Z. Rovněž je vhodné pro pracovníky oddělení interního auditu a kontrolních oddělení.

Cílovými posluchači jsou dle akreditačních podmínek úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků, krajů, obcí s rozšířenou působností a obcí zabezpečující agendu, tj. vyjmenovaní účastníci obdrží osvědčení s celostátní platností. Ostatní nevyjmenovaní účastníci obdrží potvrzení o účasti.


 

 

Program: 

 • Finanční kontrola u příjmů – kdo, kdy a jak provádí řídící kontrolu na straně příjmů
 • Okamžik účetního případu u pohledávek – kdy vzniká pohledávka a kdy se o ní účtuje
 • Specifika jednotlivých typů pohledávek
 • Proces vymáhání pohledávek
 • Oceňování pohledávek a tvorba opravných položek k pohledávkám
 • Proces přeřazování pohledávek do podrozvahové evidence
 • Podrozvahové pohledávky
 • Promlčení pohledávky
 • Smluvní a zákonné sankce za pozdní úhradu pohledávky a jejich daňový režim
 • Inventarizace pohledávek a náležitosti inventurních soupisů
 • Zánik pohledávky

 


Samozřejmostí je občerstvení, oběd, výukové materiály, osvědčení o absolvování nebo potvrzení o účasti  pro každého posluchače. Pořadatel není plátcem DPH.


 

Termín:

23.09.2020
Poslední termín přihlášení: 17.09.2020

Prezence:
8.00 - 8.30 hod.

Výuka:
8.30 - 14.00 hod. (předpoklad)

Vložné:

1570 Kč

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy