Akreditovaný kurz: Psychopatologie pro pomáhající profese

Typ akreditace: MPSV ČR

Vzhledem k aktuální covid situaci a doposud platným krizovým opatřením se školení uskuteční on-line formou výuky. 

 

Kurz nabízíme:
  • ve spolupráci s vlastníkem akreditace, se společností Edupol, v. o. s., která vystaví osvědčení o absolvování s celostátní platností na základě udělené akreditace MPSV ČR (č. akreditace: č. A2021/0703-SP/PC, 8 výukových hodin).
  • se slevou v rámci akce 2+1, tj. při přihlášení 3 osob má vstup 1 účastník zdarma, při přihlášení 1 osoby nebo 2 osob je cena 1 700 Kč/posluchač. Sleva se Vám při přihlašování neukáže automaticky, ale bude Vám uplatněna v následné faktuře.


 

Pro online výuku je nutné mít k dispozici připojení k internetu.

Mikrofon pro komunikaci s přednášejícím (vznášení dotazu) a webkamera (osobnější kontakt s přednášejícím) není podmínkou, neboť je preferováno využívání chatu. Výuka bude probíhat přes Microsoft Teams. Veškeré informace s návodem pro přihlášení , včetně pracovních materiálů a hodnotícího dotazníku obdržíte na váš e-mail, cca nejpozději den před konáním školení. V den konání školení kliknete na uvedený odkaz (doporučujeme alespoň 10 minut před zahájením semináře). Po skončení kurzu nám zašlete vyplněný dotazník zpět e-mailem. Osvědčení o absolvování školení obdržíte prostřednictvím České pošty, s. p.


   

 Lektor:

PhDr. Pavel Kliment, Ph. D.


 

Cíle kurzu:

Cílem kurzu je poskytnout ucelené poznatky a úvod do problematiky jednání klientů s psychopatologickými odchylkami a psychickými onemocněními. Na kurz volně navazuje kurz Psychopatologie II.

 

Cílová skupina:

Kurz je určen pracovníkům sociálních odborů obcí a měst, pracovníkům zařízení sociálních služeb, výchovným a pedagogickým pracovníkům a dalším zájemcům o tuto problematiku.


 

Program:

  •  Vymezení základních pojmů, hranice normy, normality, projevy lidí, odlišnost reagování, mechanismus vzniku a vývoje psychických odchylek – dědičnost, genetické, vlohy vlivy prostředí. Charakteristika zátěžových situací, které mohou vést k narušení psychické rovnováhy. Protektivní faktory zvládání zátěžových situací. Diskuse a odpovědi na dotazy.
  • Poruchy psychických funkcí -poruchy jednotlivých psychických funkcí, jejich vliv na chování a jednání člověka – vědomí, vnímání, myšlení, paměť, emoce, inteligence, jednání, osobnost. Poruchy osobnosti obecně. Diskuse a odpovědi na dotazy.
  • Schizoferenní onemocnění – Schizofrenie – symptomy, typologie, etiologie, klinické projevy v sociální oblasti. Diskuse a odpovědi na dotazy.
  • Afektivní poruchy – Klasifikace, depresivní epizoda, manická epizoda, bipolární afektivní porucha, cyklotymie, dysthymie – charakteristika, klinické projevy v sociální oblasti. Diskuse a odpovědi na dotazy.
  • Neurotické poruchy -Úzkost a strach, úzkostné poruchy, klasifikace úzkostných a nutkavých poruch, agorafobie, sociální fobie, specifické fobie, panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha, smíšená úzkostně depresivní porucha, obsedantně kompulzivní porucha, etiologie úzkostných poruch. Reakce na stres a poruchy přizpůsobení. Diskuse, řešení případů z praxe.
  • Disociativní poruchy a somatoformní poruchy – Charakteristika, raná traumatizace, spouštěče, etiologie úzkostných poruch, disociace nepatologické, adaptivní, maladaptivní, charakteristika. Somatoformní poruchy – klasifikace, somatizační porucha, diagnostická vodítka, etiologie. Diskuse a odpovědi na dotazy.
  • Rekapitulace, diskuse a ujasnění problémových okruhů, odpovědi na dotazy a zpětná vazba

Termín:

15.02.2022
Poslední termín přihlášení: 11.02.2022

Prezence:
8.15 - 8.30 hod.

Výuka:
8.30 - 15.15 hod. (předpoklad)

Vložné:

1 700 Kč (spolupořadatel je neplátce DPH)

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy