Akreditovaný kurz: Sociálně-právní ochrana dětí: praktické poznatky z aplikace vybraných ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí a předpisů souvisejících

Náhradní termíny:

12. 6. 2020 

V případě, že o první náhradní termín nebude zájem, školení se bude konat v dalším uvedeném termínu, a to       

29. 9. 2020

(24. 4. 2020 zrušeno z důvodu koronaviru) 

Lektor:

 

JUDr. Věra Novotná

zkušená lektorka zabývající se řadu let vzděláváním, spoluautorka komentáře k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí.


 

Akreditace:

 

MPSV ČR udělilo programu „Sociálně-právní ochrana dětí: praktické poznatky z aplikace vybraných ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí a předpisů souvisejících“ akreditaci číslo 2016/0883-PC/SP/VP/PP.

Účastníci obdrží osvědčení s celostátní platností. Seminář je určen sociálním pracovníkům na obcích (odbory sociálních věcí a SPOD) a rovněž pracovníkům poskytovatelů sociálních služeb a dalším zájemcům.


 

Cíle:

 

Cílem vzdělávacího programu je výklad níže uvedené problematiky s objasněním na příkladech z praxe pro zvýšení orientace sociálních pracovníků a pracovníků OSPOD nejen v platné legislativě, ale i v konkrétních soudních judikátech a sporech, které mohou být motivačním nástrojem pro správnou praxi v rámci jednání s rodinami.


 

Program: 

 

  • právní úprava, aktuality, změny v právních předpisech, judikatura, stanoviska a doporučení
  • principy sociálně-právní ochrany dětí a důvody pro její poskytování, vybraná ustanovení zákona číslo 359/1990 Sb. a předpisů souvisejících, zejména občanského zákoníku, zákona o zvláštních řízení soudních a OSŘ
  • působnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí, pověřených fyzických a právnických osob a spolupráce se soudy a dalšími institucemi, které působí v oblasti ochrany dětí
  • příklady dobré praxe a špatné praxe
  • aplikace vybraných ustanovení souvisejících právních předpisů na řešení konkrétních  případů,
  • shrnutí učiva, otázky a odpovědi, diskuse, výměna zkušeností

    Samozřejmostí je občerstvení, oběd, výukové materiály, osvědčení o absolvování nebo potvrzení o účasti  pro každého posluchače. Pořadatel není plátcem DPH.


Termín:

12.06.2020
Poslední termín přihlášení: 06.06.2020

Prezence:
8.45 - 9.00 hod. (dle příjezdu paní lektorky spojem Českých drah)

Výuka:
nejpozději 9.00 — 14.00 hod. (předpoklad)

Vložné:

1680 Kč

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy