Akreditovaný kurz: Účetní závěrka 2019 pro obce

Opět se blíží náročné období sestavení roční účetní závěrky. Chcete vědět, jak na to?


 

 

Lektor:

Ing. Simona Pacáková

auditor, daňový poradce a soudní znalec v oboru ekonomika: https://www.adu.cz/


 

Akreditace:

Seminář je realizován v rámci akreditovaného vzdělávacího programu „Účetnictví vybraných účetních jednotek – změny v aktuálním roce“. MV ČR udělilo programu akreditaci číslo AK/VE-251/2016, AK/PV-466/2016.

Seminář je určen pro pracovníky účetních oddělení a majetkových oddělení vybraných účetních jednotek (ÚSC). Rovněž je vhodné pro pracovníky oddělení interního auditu a kontrolních oddělení.

Cílovými posluchači jsou dle akreditačních podmínek úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků, krajů, obcí s rozšířenou působností a obcí zabezpečující agendu, tj. vyjmenovaní účastníci obdrží osvědčení s celostátní platností. Ostatní nevyjmenovaní účastníci obdrží potvrzení o účasti.


 

 

Program: 

 • První část semináře bude věnována účetním případům, které musí být zaúčtovány nejpozději na konci účetního období (tzv. uzávěrkové operace) u obcí

  • zaúčtování inventarizačních rozdílů,
  • opravné položky,
  • časové rozlišení nákladů a výnosů
  • časové rozlišení investičních a provozních transferů
  • účetní odpisy dlouhodobého majetku
  • výnosy ze sdílených daní a jejich časové rozlišování
  • kontrola vazeb mezi účetnictvím a Výkazem pro hodnocení plnění rozpočtových příjmů a výdajů (Fin 2-12)
  • kontrola členění hlavní a hospodářské činnosti

  V rámci semináře se účastníci naučí vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob řádek po řádku:

  • základ vyplnění daňového přiznání – hospodářský výsledek před zdaněním
  • položky zvyšující základ daně
  • položky snižující základ daně
  • uplatnění daňových odpisů

  Schvalování a zveřejňování účetní závěrky

  Aktuální informace o stavu legislativních změn v oblasti daní a účetnictví pro další období

  Průběžně odpovědi na dotazy účastníků

 

Termín:

05.12.2019
Poslední termín přihlášení: 03.12.2019

Prezence:
8.00 - 8.30 hod.

Výuka:
8.30 - 14.00 hod. (předpoklad)

Vložné:

1500 Kč

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy