Akreditovaný kurz: Účetnictví vybraných účetních jednotek – změny v aktuálním roce (02/2024)

Typ akreditace: MV ČR

 

 

Cíl a anotace kurzu:

Na semináři společně projdeme jednotlivé řádky daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob a vysvětlíme si na příkladech z praxe, co každý řádek obsahuje. Zaměříme se na změny mezi rokem 2023 a 2024. Naučíme se upravit účtový rozvrh tak, aby maximum informací nutných pro sestavení daňového přiznání bylo možné získat přímo z účetnictví.

 

V průběhu semináře si vysvětlíme mimo jiné

 • z čeho vycházíme při zjištění základu daně
 • pravidla pro daňové a nedaňové náklady
 • které výnosy nejsou předmětem daně nebo jsou od daně z příjmů osvobozené
 • které příjmy se zdaňují, přestože nejsou ve výnosech a kde je najdeme
 • rozdíl mezi dlouhodobým majetkem v účetnictví a v dani z příjmů
 • jak se uplatňují daňové odpisy dlouhodobého majetku
 • jaké můžeme uplatnit slevy na dani
 • dotazy a diskuse

 

Na závěr se seznámíme s dalšími změnami v roce 2024

 • změny v rozpočtové skladbě 2024
 • změna zákona o rozpočtových pravidlech
 • a mnoho dalších …

 

Lektor   Ing. Simona Pacáková

auditor, daňový poradce a soudní znalec v oboru ekonomika: https://www.adu.cz/


 

 Akreditace:

 

Vzdělávání je realizováno v rámci akreditovaného vzdělávacího programu „Účetnictví vybraných účetních jednotek – změny v aktuálním roce“. MV ČR udělilo programu akreditaci číslo AK/VE-251/2016, AK/PV-466/2016, 7 výukových hodin.

 

Cílovými posluchači jsou úředníci (samospráv, státní správy) a další zájemci především z příspěvkových organizací.

 • Avšak dle akreditačních podmínek se jedná o úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků, krajů, obcí s rozšířenou působností zabezpečující agendu, tj. vyjmenovaní účastníci obdrží osvědčení s celostátní platností.
 • Ostatní nevyjmenovaní účastníci obdrží potvrzení o účasti (pracovníci ostatních typů zaměstnavatelů, například příspěvkových organizací).

 

Pořadatel není plátcem DPH.

Zálohové faktury pro úhradu vložného budou rozesílány po naplnění minimální kapacity školení.


 

Samozřejmostí je v rámci prezenční formy výuky – občerstvení, oběd, osvědčení či potvrzení o absolvování vzdělávání.

Termín:

27.02.2024
Poslední termín přihlášení: 26.02.2024

Prezence:
8.00 - 8.30 hod.

Výuka:
8.30 - 14.00 hod. (předpoklad)

Vložné:

2100 Kč (pořadatel je neplátce DPH)

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy