Akreditovaný kurz: Účetnictví vybraných účetních jednotek – změny v aktuálním roce (12/2022)

Typ akreditace: MV ČR

Školení je v současné době plánováno s prezenční formou výuky. Možnost obnovení on-line výuky bude uplatněna pouze v závislosti na aktuálních nařízeních Vlády ČR.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň. 


 

 

Lektor:

 

Ing. Simona Pacáková

auditor, daňový poradce a soudní znalec v oboru ekonomika: https://www.adu.cz/


 

 

 

Akreditace:

 

Vzdělávání je realizováno v rámci akreditovaného vzdělávacího programu „Účetnictví vybraných účetních jednotek – změny v aktuálním roce“. MV ČR udělilo programu akreditaci číslo AK/VE-251/2016, AK/PV-466/2016, 7 výukových hodin.

 

Cílovými posluchači jsou úředníci (samospráv, státní správy, příspěvkových organizací).

 • Avšak dle akreditačních podmínek se jedná o úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků, krajů, obcí s rozšířenou působností zabezpečující agendu, tj. vyjmenovaní účastníci obdrží osvědčení s celostátní platností.
 • Ostatní nevyjmenovaní účastníci obdrží potvrzení o účasti (pracovníci ostatních neziskových organizací, například příspěvkových organizací).

 

 

Program:

 

 • nehmotný majetek v roce 2022
 • hmotný majetek v roce 2022
 • jak vyloučit účetní odpisy dlouhodobého majetku v daňovém přiznání
 • dodržení akruálního principu
  • faktury účtované na přelomu roku
  • příjmy a výdaje příštích období
  • výnosy a náklady příštích období
  • kdy nemusíme časově rozlišovat výnosy a náklady
 • podrozvahová evidence k rozvahovému dni
 • opravné položky
 • tvorba rezerv
 • vykazování fondů v daňovém přiznání
 • vykazování přijatých darů v daňovém přiznání
 • nedaňové náklady
 • uplatňování cen obvyklých mezi spojenými osobami
 • uplatnění slevy podle § 20 odst. 7 u veřejně prospěšného poplatníka
 • daňová ztráta u veřejně prospěšného poplatníka
 • změny zákona o daních z příjmů účinné v roce 2022
 • informace o připravovaných legislativních změnách v dani z příjmů
 • odpovědi na dotazy účastníků

Pořadatel není plátcem DPH. 

Samozřejmostí je v rámci prezenční formy výuky – občerstvení, oběd, osvědčení či potvrzení o absolvování vzdělávání.


 

 

Termín:

01.12.2022
Poslední termín přihlášení: 30.11.2022

Prezence:
8.00 - 8.30 hod.

Výuka:
8.30 - 14.00 hod. (předpoklad)

Vložné:

1 800 Kč (pořadatel je neplátce DPH)

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy