Akreditovaný kurz: Účetnictví vybraných účetních jednotek – změny v aktuálním roce

Typ akreditace: MV ČR

Školení se uskuteční prezenční formou výuky, přičemž doufáme, že nebudeme nuceny opět přistoupit na on-line formu výuky.


 

Lektor:

 

Ing. Simona Pacáková

auditor, daňový poradce a soudní znalec v oboru ekonomika: https://www.adu.cz/


 

Program: 

 

  • Dlouhodobý majetek z účetního a daňového pohledu – zaměřeno na správné nastavení účetního systému v roce 2021
  • Stravenkový paušál 2021
  • Změny ve FKSP a sociálním fondu
  • Účtování dotací souvisejících s COVID 19
  • Další aktuality
  • Odpovědi na dotazy účastníků 

 

Akreditace:

 

Seminář je realizován v rámci akreditovaného vzdělávacího programu „Účetnictví vybraných účetních jednotek – změny v aktuálním roce“. MV ČR udělilo programu akreditaci číslo AK/VE-251/2016, AK/PV-466/2016, 7 výukových hodin.

Cílovými posluchači jsou dle akreditačních podmínek úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků, krajů, obcí s rozšířenou působností a obcí zabezpečující agendu, tj. vyjmenovaní účastníci obdrží osvědčení s celostátní platností. Ostatní nevyjmenovaní účastníci obdrží potvrzení o účasti (například pracovníci příspěvkových organizací).


 

Pořadatel není plátcem DPH. 

Samozřejmostí je v rámci prezenční formy výuky – občerstvení, oběd, výukové materiály.

Termín:

14.09.2021
Poslední termín přihlášení: 13.09.2021

Prezence:
8.00 - 8.30 hod.

Výuka:
8.30 - 14.00 hod. (předpoklad)

Vložné:

1600 Kč

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy