Akreditovaný kurz: Vedení náročných rozhovorů s klienty

Typ akreditace: MPSV ČR

Vzhledem k aktuální covid situaci a doposud platným krizovým opatřením se školení uskuteční on-line formou výukyPro online výuku je nutné mít k dispozici připojení k internetu.

Mikrofon pro komunikaci s přednášejícím (vznášení dotazu) a webkamera (osobnější kontakt s přednášejícím) není podmínkou, neboť je preferováno využívání chatu. Výuka bude probíhat nejspíš přes Microsoft Teams nebo gmail. Veškeré informace s návodem pro přihlášení obdržíte na váš e-mail, cca 3 dny před konáním. V případě, že přihlášení posluchači budou vyžadovat zkoušku přihlašování do on-line prostředí výuky, je nutné tuto informaci napsat do poznámky v přihlášce.   

Lektor:

 

Mgr. Lucie Mucalová

publikující akreditovaná lektorka


 

Akreditace:

 

Vzdělávací program Vedení náročných rozhovorů s klienty je realizován na zakázku, ve spolupráci s vlastníkem akreditace, se společností Edupol, v. o. s., která vystaví osvědčení o absolvování s celostátní platností na základě udělené akreditace MPSV ČR (č. akreditace: č. A2021/0145-SP/PC/PP/VP).

Absolvent získá základní znalosti a dovednosti jak vést rozhovor s klientem, jak se co nejlépe připravit na rozhovor, aby splnil svůj účel, jak co nejlépe zabezpečit podmínky pro vedení rozhovoru, jak odhadnout typ svého komunikujícího partnera. Pochopí, jaký je efektivní způsob komunikace a to jak verbální či neverbální, jak se vyvarovat nejčastějších prohřešků v dialogu a jak, použitím vhodných otázek a využitím znalostí signálů řeči těla, co nejlépe zvládnout obtížné situace v rozhovoru.

Kurz je určen pracovníkům obecních, městských, krajských úřadů a úřadů práce, pracovníkům zařízení poskytujících sociální služby, pracovníkům pomáhajících profesí a dalším zájemcům o tuto problematiku. Vyjmenovaní účastníci cílové skupiny akreditace obdrží osvědčení s celostátní platností. Ostatní nevyjmenovaní účastníci obdrží potvrzení o účasti.


 

Program:

 

  • Příprava na náročný rozhovor – jak se připravit na náročný rozhovor, cíl rozhovoru, co potřebuji zjistit či získat, podmínky vedení rozhovoru, časté hodnotící chyby v jednání, jak odhadnout typ svého komunikujícího partnera, charakteristika klienta, nejčastější chyby při vedení rozhovoru.
  • Zákonitosti úspěšné komunikace – komunikační proces, základní prvky a principy komunikačního procesu, komunikační vazby z hlediska transakční analýzy, význam signálů řeči těla a reakce na ně, základní principy efektivní komunikace. Neverbální komunikace . Komunikační dovednosti v rozhovoru.
  • Vedení rozhovoru – podmínky vedení rozhovoru, umění aktivního naslouchání, jak se vyvarovat chyb, nejčastější chyby při vedení rozhovoru, přehled vhodných otázek v dialogu, destruktivní činitelé v komunikaci. Využití znalostí signálů řeči těla. Cvičení, nácvik simulovaných situací, řešení příkladů z praxe.
  • Zvládání obtížných situací v rozhovoru – taktiky v jednání lidí, námitky a jejich řešení, nedorozumění či nepochopení výroků, moment vypjatých emočních projevů, reakce na osobní útoky, znalost asertivní mluvy jako předpoklad úspěšného řešení konfliktu. Trénink, nácvik simulovaných situací, řešení příkladů z praxe.

 


Samozřejmostí jsou výukové materiály, osvědčení o absolvování nebo potvrzení o účasti  pro každého posluchače, která budou posluchačům zaslána prostřednictvím České pošty, s. p.


Termín:

17.03.2021
Poslední termín přihlášení: 13.03.2021

Prezence:
8.15 - 8.30 hod.

Výuka:
8.30 - 15.15 hod. (předpoklad)

Vložné:

1550 Kč

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy