Akreditovaný kurz: Vztahy v rodině mezi rodiči a dětmi v rámci Sociálně-právní ochrany dětí: praktické poznatky z aplikace vybraných ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí a předpisů souvisejících.

 

 

 

Lektor:

 

JUDr. Věra Novotná

zkušená lektorka zabývající se řadu let vzděláváním, spoluautorka komentáře k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí.


 

Akreditace:

MPSV ČR udělilo programu „Sociálně-právní ochrana dětí: praktické poznatky z aplikace vybraných ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí a předpisů souvisejících“ akreditaci číslo 2016/0883-PC/SP/VP/PP.

Vybraná ustanovení zákona budou zaměřena na vztahy v rodině mezi rodiči a dětmi.

Účastníci obdrží osvědčení s celostátní platností. Seminář je určen sociálním pracovníkům na obcích (odbory sociálních věcí a SPOD) a rovněž pracovníkům poskytovatelů sociálních služeb a dalším zájemcům.


 

Cíle:

Cílem vzdělávacího programu je výklad níže uvedené problematiky s objasněním na příkladech z praxe pro zvýšení orientace sociálních pracovníků a pracovníků OSPOD nejen v platné legislativě, ale i v konkrétních soudních judikátech a sporech, které mohou být motivačním nástrojem pro správnou praxi v rámci jednání s rodinami.


 

Program: 

Úvod do problematiky

  • aktuality v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinném právu a v souvisejících právních předpisech, uvažované změny

Výklad vybraných ustanovení zákona pro působnost orgánů sociálně-právní ochrany, pověřených osob, soudů, poskytovatelů sociálních služeb a vzájemná spolupráce při:

  • řešení vztahů mezi rodiči a dětmi či širší rodinou
  • naplňování obsahu rodičovské odpovědnosti, péči o dítě a jeho ochraně
  • omezení, zbavení, pozastavení výkonu rodičovské odpovědnosti
  • úpravě výchovy, výživy a rodičovského styku či kontaktu s jinými osobami
  •  zjišťování názoru dítěte, poskytování pomoci a informací dítěti
  • zastoupení dítěte, výkonu opatrovnictví a poručenství
  • při péči o jmění dítěte

Příklady dobré a špatné praxe, případové studie a kazuistiky

Judikatura

Diskuse


 

Termín:

15.11.2019
Poslední termín přihlášení: 13.11.2019

Prezence:
9.00 hod. (dle příjezdu paní lektorky spojem Českých drah)

Výuka:
9.15 — 14.00 hod. (předpoklad)

Vložné:

1650 Kč

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy