Neakreditovaný kurz: Fondy a vztahy se zřizovatelem pro příspěvkové organizace a jejich zřizovatele

Lektor:

 

 

Ing. Simona Pacáková

auditor, daňový poradce a soudní znalec v oboru ekonomika: https://www.adu.cz/


 

Hospodaření v rámci fondů příspěvkových organizací mohou skýtat četná úskalí spočívajících např. z nevhodného nastavení rozpočtových pravidel, popř. ze zažitých stereotypů.  Porušení rozpočtové kázně, vyplývající z nesprávné tvorby fondů a následného použití peněžních prostředků fondů, zřizovatel má povinnost uložit sankční odvod.

Seminář je určen vedoucím zaměstnancům, ekonomům, auditorům a účetním příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je územní samosprávný celek (obec, DSO, kraj), zřizovatelům a dalším zájemcům o danou problematiku. Posluchačům bude vystaveno potvrzení o účasti.


 

Program: 

 • Problematika fondů
  • úprava fondů v rozpočtových pravidlech
  • problematika fondů územních samosprávných celků
  • porušení rozpočtové kázně při nakládání s finančními prostředky fondů a související sankce
  • účetnictví fondů
  • fondy z pohledu zákona o dani z příjmů
  • vyhláška o FKSP
  • inventarizace fondů
 • problematika vztahu se zřizovatelem
  • rozpočet příspěvkové organizace – schvalování, změny
  • příspěvek zřizovatele
  • vracení finančních prostředků zřizovateli
  • předběžné souhlasy zřizovatele pro vybrané právní jednání
  • kontrola hospodaření ze strany zřizovatele
  • porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací, jeho důsledky a možná řešení
 • odpovědi na dotazy účastníků, které lze klást v průběhu celého semináře (záludné dotazy lze zaslat i před seminářem na e-mail: vse-pro-venkov@seznam.cz, avšak do 15. 6. 2023)

Samozřejmostí jsou:

 • výukové materiály
 • potvrzení o účasti  pro každého posluchače
 • coffee break a oběd

Pořadatel není plátcem DPH.


 

Termín:

21.06.2023
Poslední termín přihlášení: 20.06.2023

Prezence:
8.00 - 8.30 hod.

Výuka:
8.30 - 13.30 hod. (předpoklad)

Vložné:

1 890 Kč (pořadatel není plátce DPH)

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy