Neakreditovaný kurz: Problematika účtování fondů a novela vyhlášky o FKSP 2021 pro příspěvkové organizace

Díky aktuální situaci jsme byli povinni pozastavit realizaci školení, a to na základě Usnesení vlády ČR č. 996/2020 o přijetí krizových opatření. Kurz se pokusíme nahradit v roce 2021. O termínu Vás budeme včas informovat na našich webových stránkách a e-mailem. Děkujeme Vám za pochopení.


Lektor:

 

Ing. Simona Pacáková

auditor, daňový poradce a soudní znalec v oboru ekonomika: https://www.adu.cz/


 

 

Program: 

 • definice peněžního fondu
 • kontrola krytí fondů
 • ustanovení zákona 250/2000 vztahující se k fondům
  • fond odměn
  • fond kulturních a sociálních potřeb
  • rezervní fond
  • fond investic
 • porušení rozpočtové kázně v oblasti tvorby a čerpání fondů
 • souhlasy zřizovatele ke tvorbě a čerpání fondů
 • problematické účetní případy v oblasti fondů
 • novela vyhlášky o FKSP 2021 v návaznosti na novelu zákona o daních z příjmů

 


Samozřejmostí jsou výukové materiály, potvrzení o účasti  pro každého posluchače. Pořadatel není plátcem DPH.


 

Termín:

09.11.2020
Poslední termín přihlášení: 05.11.2020

Prezence:
8.20

Výuka:
8.30 - 13.00 hod. (předpoklad)

Vložné:

1400 Kč

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy