Akreditovaný kurz: DPH ve veřejném sektoru a nestátních neziskových organizacích v aktuálním roce

Typ akreditace: MV ČR

Školení je zrušeno!!!


Lektor:

 

Ing. Simona Pacáková

auditor, daňový poradce a soudní znalec v oboru ekonomika: https://www.adu.cz/


 

 

 

Akreditace:

Vzdělávání je realizováno v rámci akreditovaného vzdělávacího programu „DPH ve veřejném sektoru a nestátních neziskových organizacích v aktuálním roce “. MV ČR udělilo programu akreditaci číslo AK/VE-252/2016, AK/PV-467/2016, 7 výukových hodin.

 

Cílovými posluchači jsou úředníci (samospráv, státní správy, příspěvkových organizací) a další zájemci.

 • Avšak dle akreditačních podmínek se jedná o úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků, krajů, obcí s rozšířenou působností zabezpečující agendu, tj. vyjmenovaní účastníci obdrží osvědčení s celostátní platností.
 • Ostatní nevyjmenovaní účastníci obdrží potvrzení o účasti.

 

 

Program:

 • Povinnosti plátce v posledním zdaňovacím období
  • Zálohový a vypořádací koeficient
  • Evidence pro účely uplatnění částečného nároku na odpočet daně
  • Vyrovnání odpočtu daně podle § 77
  • Úprava odpočtu daně podle § 78 a násl.
  • Přepočet uplatněné daně u daňových dokladů z minulých let
  • Stanovení zdaňovacího období na další rok
  • Důsledky podání dodatečného daňového přiznání u poplatníka s částečným nárokem na odpočet daně na vstupu
 • Změny v DPH od 1. 1. 2024
  • Změny sazeb daně
  • Omezený nárok na odpočet daně u osobních automobilů
  • Vymezení staveb bytového domu a rodinného domu
  • Stavby pro dostupné bydlení
  • Osvobozené dodání knih a obdobných služeb
  • Změny v přílohách zákona o DPH
  • Další dle aktuálního stavu legislativy

 


Pořadatel není plátcem DPH. 

Samozřejmostí je v rámci prezenční formy výuky – občerstvení, oběd, osvědčení či potvrzení o absolvování vzdělávání, výukové materiály.


 

Termín:

14.12.2023
Poslední termín přihlášení: 07.12.2023

Prezence:
8.00 - 8.30 hod.

Výuka:
8.30 - 14.00 hod. (předpoklad)

Vložné:

1980 Kč (pořadatel je neplátce DPH)

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy