Akreditovaný kurz: Hranice a moc v sociální práci na obci

Typ akreditace: MPSV ČR

Školení je v současné době plánované s prezenční formou výuky. Možnost obnovení on-line výuky bude uplatněna pouze v závislosti na aktuálních nařízeních Vlády ČR.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň.  


 

Kurz nabízíme:

  • ve spolupráci s vlastníkem akreditace, se společností IBSARO – Institut behaviorálních studií s. r. o., která vystaví osvědčení o absolvování s celostátní platností na základě udělené akreditace MPSV ČR (č. akreditace: A2019/0170-SP/PC/PP/VP, 6 výukových hodin).


   

 Lektor:

PhDr. Drahomíra Pavlíková


 

Specifikace kurzu:

Profesionální vztah v sociální práci je příznačný specifickou formou moci, která představuje jedno z východisek spolupráce a změn v sociálním prostředí klienta, ale zároveň míra jejího uplatňování je citlivou hranicí, kterou musí významně určovat sám sociální pracovník, aby tak předcházel možnému konfliktu, ztrátě motivace a nedorozumění. Moc reálná je institucionálně přidělená úřadem, na kterém sociální pracovník vykonává svou činnost.

Seminář se zaměří na základní aspekty teoretického a praktického nastavení bezpečného prostředí a mechanismů moci v komunikaci klienta a sociálních pracovníků v rozmanitých situacích. Navázání kontaktu, vytvoření a udržení zdravého vztahu mezi klientem a sociálním pracovníkem patří mezi klíčové úkoly sociální práce. Zkušený sociální pracovník by se kontinuálně vzdělávat v dovednostech rozvoje vztahu s klientem, vědět kdy a jakým způsobem pomoci, ale také jak se vyhnout nebezpečí vyplývající ze vzájemné „závislosti“. Uvědomit si kdy a jak vztah opustit, předat ho jinému odborníkovi či spolupráci ukončit. V průběhu celého procesu sociální pracovník vytváří hranici mezi dvěma lidmi, odborníkem a klientem. Každý z účastníků pak může vnímat rozdělení kompetencí odlišně.


Pracovní zařazení účastníka kurzu:

SP – sociální prevence, SP – sociální péče, SP – sociální poradenství,

PSS – sociální prevence, PSS – sociální péče,

PSS – sociální poradenství, neformální pečovatel, pracovník v manažerské, řídicí funkcí


 

Pořadatel není plátcem DPH. 

Samozřejmostí je v rámci prezenční formy výuky – občerstvení, oběd, osvědčení o absolvování vzdělávání.


 

Termín:

05.04.2022
Poslední termín přihlášení: 23.03.2022

Prezence:
8.15 - 8.30 hod.

Výuka:
8.30 - 14.00 hod. (předpoklad)

Vložné:

2 050 Kč

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy