Akreditovaný kurz: Pozitivní myšlení a práce se stresem

Typ akreditace: MPSV ČR

Vzhledem k aktuální covid situaci a doposud platným krizovým opatřením se školení uskuteční on-line formou výukyPro online výuku je nutné mít k dispozici připojení k internetu.

Mikrofon pro komunikaci s přednášejícím (vznášení dotazu) a webkamera (osobnější kontakt s přednášejícím) není podmínkou, neboť je preferováno využívání chatu. Výuka bude probíhat nejspíš přes Microsoft Teams nebo gmail. Veškeré informace s návodem pro přihlášení obdržíte na váš e-mail, cca 2 dny před konáním. V případě, že přihlášení posluchači budou vyžadovat zkoušku přihlašování do on-line prostředí výuky, je nutné tuto informaci napsat do poznámky v přihlášce.Lektor:

 

Mgr. Lucie Mucalová

publikující akreditovaná lektorka


 

Akreditace:

 

Vzdělávací program Pozitivní myšlení a práce se stresem je realizován na zakázku, ve spolupráci s vlastníkem akreditace, se společností Edupol, v. o. s., která vystaví osvědčení o absolvování s celostátní platností na základě udělené akreditace MPSV ČR (č. akreditace: č. A2019/1059-SP/PC/PP/VP).

Vzdělávací program si klade za cíl seznámit účastníky se základními pojmy z oblasti pozitivní psychologie a možnostmi jejího praktického využití v každodenní práci s klienty i pro vlastní rozvoj. Účastníci získají znalosti o pozitivní emocionalitě v mezilidských vztazích, o pozitivním myšlení a přístupu aplikovatelným jak v osobním tak pracovním životě. Kurz je zaměřen především na rozvoj pozitivních vlastností a osobnostních rysů jednotlivce a na možnou změnu životního postoje, který vede k větší osobní pohodě. Pozornost je věnována sebepoznání, metodám posilujícím prožívání a zlepšení pozitivního přístupu k sobě i v rámci komunikace s klienty, zlepšení schopnosti zvládat stres a stresové situace. Součástí jsou ukázky možných jednoduchých metod a technik zaměřených na aktivní využití pozitivního přístupu a zvládání stresu a stresových situací.

Kurz je určen pracovníkům obecních, městských, krajských úřadů a úřadů práce, pracovníkům zařízení poskytujících sociální služby, pracovníkům pomáhajících profesí a dalším zájemcům o tuto problematiku. Vyjmenovaní účastníci cílové skupiny akreditace obdrží osvědčení s celostátní platností. Ostatní nevyjmenovaní účastníci obdrží potvrzení o účasti.

 


 

Program:

  • Úvod do pozitivní psychologie – vymezení pojmu, praktické možnosti využití poznatků pozitivní psychologie pro psychickou stabilitu osobnosti. Silné stránky osobnosti, jejich rozpoznání a rozvoj. Proč je prospěšné osvojit si poznatky z této oblasti, přínos pro mne a pro klienta. Psychická stabilita osobnosti, pozitivní mezilidské vztahy, zdravé myšlení, zdravé emoce, zdravý životní styl.
  • Pozitivní myšlení a jeho význam při zvládání stresových situací – dopad stresu a negativního myšlení na psychiku, tělesné zdraví, kvalitu života, pracovní výkon. Jak se naučit vnímat své tělo, jeho signály. jak zmírnit negativní emoce, význam kladného prožívání. Jak rozpoznat vnitřní potenciál sebe, klientů, jak zlepšit komunikaci a eliminovat stresové faktory.
  • Nácvik a ukázky jednoduchých technik – práce s dechem, práce s negativními myšlenkami, práce s deníkem, odpadkový koš, technika „všímavost“. Jednoduché relaxační techniky – antistresové omalovánky, práce s mandalou. Metody rychlého vypuštění stresu. Výzvy pro každý den.
  • Diskuse a odpovědi na dotazy.

 

Termín:

30.04.2021
Poslední termín přihlášení: 29.04.2021

Prezence:
8.15 - 8.30 hod.

Výuka:
8.30 - 13.45 hod. (předpoklad)

Vložné:

1550 Kč

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy