Akreditovaný kurz: Rozpočtová skladba 2020

 

 

Lektor:

 

Ing. Simona Pacáková

auditor, daňový poradce a soudní znalec v oboru ekonomika: https://www.adu.cz/


 

 

Akreditace:

 

 

Seminář je realizován v rámci akreditovaného vzdělávacího programu „Účetnictví vybraných účetních jednotek – změny v aktuálním roce“. MV ČR udělilo programu akreditaci číslo AK/VE-251/2016, AK/PV-466/2016.

Seminář je určen pro pracovníky účetních oddělení a majetkových oddělení vybraných účetních jednotek (ÚSC), kteří se chtějí na příkladech seznámit s významnou novelou vyhlášky ministerstva financí číslo č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě v platném znění s účinností od 1.1.2020. Rovněž je vhodné pro pracovníky oddělení interního auditu a kontrolních oddělení.

Cílovými posluchači jsou dle akreditačních podmínek úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků, krajů, obcí s rozšířenou působností a obcí zabezpečující agendu, tj. vyjmenovaní účastníci obdrží osvědčení s celostátní platností. Ostatní nevyjmenovaní účastníci obdrží potvrzení o účasti.


 

 

Program: 

 

 • Metodický pokyn Ministerstva financí k přiřazování Nástrojů a Prostorových jednotek
 • Úplné (podrobné) členění rozpočtové skladby
 • Investiční, neinvestiční výdaje a kombinované výdaje
 • Definice vratky transferu
 • Nové položky rozpočtové skladby
 • Změny ve stávajících položkách
 • Zrušené položky rozpočtové skladby
 • Změny v odvětvovém členění příjmů a výdajů (paragrafy)
 • Odpovědi na dotazy

  Samozřejmostí je občerstvení, oběd, výukové materiály, osvědčení o absolvování nebo potvrzení o účasti  pro každého posluchače. Pořadatel není plátcem DPH.


   

Termín:

27.02.2020
Poslední termín přihlášení: 26.02.2020

Prezence:
8.00 - 8.30 hod.

Výuka:
8.30 - 14.00 hod. (předpoklad)

Vložné:

1570 Kč

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy