Sebepoškozování jako levná droga v současné společnosti

Typ akreditace: MPSV ČR

Vzdělávací program

poukazuje na jeden z fenoménů postmoderní doby, kterým je sebepoškozování. Bude objasňován vztah mezi fyzickým a psychickým strádáním a jejich vzájemnou propojeností v celku, který zdůvodní příčiny dané problematiky a jejího možného řešení. Zároveň bude nahlíženo na historické kořeny v etapě lidského vývoje a důležitosti sebepoškozování v prastarých kulturách s porovnáním trendů sebepoškozování v dnešní společnosti. Specifikováno bude, jak je možno adekvátně reagovat a komunikovat se sebepoškozujícím, aby nedocházelo ke zhoršení dané situace a jak navázat kontakt s klientem, aby nastalo vhodné prostředí k postupnému nastolení změny daného problému. Z hlediska moderního vývoje budou představeny terapeutické metody k jeho léčbě s hlubším pohledem na konkrétní poruchy a rychlou návykovost. Vzdělávací program bude obsahovat kazuistiky, na kterých bude názorně vše vysvětleno.


Cíl a anotace kurzu

Absolvent vzdělávací programu:

  • získá vybrané informace o novodobém fenoménu – sebepoškozování (SP) se zaměřením na různé druhy a způsoby SP.
  • bude se orientovat ve způsobech reagování a komunikace se sebepoškozujícím, aby dále nedošlo ke zhoršení dané situace.
  • pochopí specifika této problematiky a to se zaměřením na věkovou skupinu dětí, dospívajících i dospělých.
  • pochopí, jaké jsou možné nevhodné přístupy a jakým způsobem lze navázat kontakt s klientem, aby nastalo vhodné prostředí k postupnému nastolení změny daného problému.

Anotace:

  • Úvod do problému sebepoškozování – vymezení pojmu, dělení a specifika sebepoškozování, dopady, prevalence, historie, filozofické náhledy.
  • Psychologické aspekty sebepoškozování – příčiny a vznik, terapeutické přístupy, vznik napětí a jeho uvolňování, důvody pro opakování sebepoškozování. Zaběhnuté vzorce chování, prostupování změn chování ovlivňující jedince i jeho okolí a častá recidiva.
  • Charakteristika jednotlivých druhů sebepoškozování – různé druhy sebepoškozování a jejich daná specifika, celosvětové studie týkající se jednotlivých druhů spojené s kazuistikami daných skupin. Způsoby odvedení pozornosti a technik na změnu daného nežádoucího chování.
  • Práce se sebepoškozujícím se – Možnosti prevence a léčby. Motivace a fáze kola změny. Systém péče. Kontaktní centra na pomoc se sebepoškozováním.
  • Diskuse, řešení případů z praxe a odpovědi na dotazy.

Lektor          Bc. Matys Pavel, DiS., MBA 


 

Akreditace

Kurz nabízíme ve spolupráci s vlastníkem akreditace, se společností EDUPOL, v. o. s., která vystaví osvědčení o absolvování s celostátní platností, na základě udělené akreditace MPSV ČR (č. akreditace: č. A2022/0918-SP/PC/PP, 6 vyučovacích hodin). Osvědčení je určeno sociálním pracovníkům úřadů a pracovníkům v sociálních službách podle zákona 108/2006 Sb., a všem dalším zájemcům o tuto problematiku. Kapacita kurzu je pouze 24 posluchačů.

Seminář je dále vhodný pro pedagogy a vychovatele, další zájemce z řad pomáhajících profesí zabývajících se sociální prací v rodině, a i pro zdravotnický personál např. na psychiatrii, tam kde jsou zejména ústavní ochranné psychiatrické léčby (bude vystaveno potvrzení o účasti).


Pořadatel není plátcem DPH.

Proforma faktura pro úhradu vložného bude vystavena po naplnění minimální kapacity školení. 

Konečná faktura bude vystavena v den školení, opatřena digitálním certifikovaným podpisem a zaslána do 2 pracovních dnů.

Samozřejmostí je v rámci prezenční formy výuky – občerstvení, oběd, osvědčení či potvrzení o absolvování vzdělávání.


Termín

21.06.2024
Poslední termín přihlášení: 10.06.2024

Prezentace

8.15 – 8.30 hod.

Výuka

8.30 – 13.30 hod. (předpoklad)

Vložné

2 200 Kč (spolupořadatel je neplátce DPH)

Místo konání

Plánická 174
339 01 Klatovy

Přihláška na kurz
Sebepoškozování jako levná droga v současné společnosti

Info o subjektu

Účastníci školení

Forma úhrady

Platba je přijímána pouze bankovním převodem nebo QR kódem. Pořadatel není plátcem DPH. V ceně všech prezenčních seminářů je občerstvení včetně obědů.

Přihlášeným posluchačům bude zaslána na e-mail uvedený v přihlášce:
proforma faktura (po naplnění minimální kapacity daného školení, avšak nejdříve cca 14 dní před konáním)
konečná faktura bude vystavena v den školení, opatřena digitálním certifikovaným podpisem a zaslána do 2 pracovních dní

Více informací viz obchodní podmínky.

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí na ni zásady ochrany osobních údajůpodmínky služby Google. Odesláním zprávy beru na vědomí zpracování osobních údajů a souhlasím s obchodními podmínkami.