Obchodní podmínky

Přihlášky jsou přijímány do naplnění kapacity akreditačních podmínek, popř. přednáškového prostoru. Nebude-li možné Vašemu požadavku vyhovět, vyrozumíme Vás telefonicky nebo e-mailem.

Přihlášeným posluchačům bude zaslána na e-mail uvedený v přihlášce:

  • zálohová faktura
  • konečná faktura bude vystavena v den školení, opatřena digitálním   certifikovaným podpisem a zaslána do 2 pracovních dnů.

V případě, že budete vyžadovat papírovou formu faktury, je nutné tento požadavek uvést v přihlášce do kolonky „Poznámka“. Pokud se rozhodnete k účasti později a kurz bude již uzavřen, prosíme o tel. nebo emailovou zprávu.

V případě, že pořadatel, nebo lektor, školení zruší, bude:

  • skutečnost oznámena na e-mail uvedený v přihlášce
  • platba obratem vrácena na účet plátce s uvedením textu „Vratka zálohové platby za zrušené školení“

V případě neúčasti je možná účast náhradníka (sdělte kontaktní údaje náhradníka nejpozději den před konáním akce do 10 hod.). Platné storno z ceny vložného při nevyužití účasti náhradníka činí: 5 dní před konáním 0 %, 4 dny před konáním 10 %, 3 dny před konáním 30 %, 2 dny před konáním 40 %, 1 den před konáním 50 %, v den konání nebo neoznámení 100 %.

Účastník přihlášením uděluje Mgr. Martině Formanové souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány pro účely evidence školení a vystavení osvědčení/potvrzení v souladu s Nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů. Souhlasí s tím, aby po skončení tohoto vztahu zůstalo jeho jméno, datum a místo narození, adresa, na archivovaných dokumentech vzniklých v době trvání akce a kontakt zůstal v databázi klientů pro další nabídky. S poskytnutými údaji bude naloženo výhradně v souvislosti s účastí na akci. Přihláškou potvrzuje i svůj souhlas s pořizováním fotodokumentace z akce.

Obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2024