Akreditovaný kurz: Účetnictví vybraných účetních jednotek – změny v aktuálním roce (7. 12. 2023)

Typ akreditace: MV ČR

Zákon o konsolidaci veřejných rozpočtů, kterému se zkráceně říká „konsolidační balíček“, změní od 1. 1. 2024 významně desítky zákonů. Mimo jiné se mění zákon o účetnictví, zákon o dani z příjmů, zákon o dani z přidané hodnoty, rozpočtová pravidla atd. Cílem semináře je informovat účastníky o změnách zejména v účetních, daňových a dalších předpisech, které mají vliv na práci účetních.Lektor:

 

Ing. Simona Pacáková

auditor, daňový poradce a soudní znalec v oboru ekonomika: https://www.adu.cz/


 

 

 

Akreditace:

Vzdělávání je:

 • realizováno v rámci akreditovaného vzdělávacího programu „Účetnictví vybraných účetních jednotek – změny v aktuálním roce“. MV ČR udělilo programu akreditaci číslo AK/VE-251/2016, AK/PV-466/2016, 7 výukových hodin
 • zaměřeno na Změny 2024 vyplývající z konsolidace veřejných rozpočtů obce.

Cílovými posluchači jsou úředníci (samospráv, státní správy) a další zájemci.

 • Avšak dle akreditačních podmínek se jedná o úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků, krajů, obcí s rozšířenou působností zabezpečující agendu, tj. vyjmenovaní účastníci obdrží osvědčení s celostátní platností.
 • Ostatní nevyjmenovaní účastníci obdrží potvrzení o účasti.

 

 

Program:

 • změna zákona o účetnictví – krátká informace
 • změna zákona o daních z příjmů
  • změny v osvobozených bezúplatných příjmech zaměstnanců
  • změny v dohodách o provedení práce
  • změny ve slevách
  • výkon práce z domova
  • možnost nezdaňování nerealizovaných kurzových rozdílů
  • sazba daně z příjmů
  • příspěvek na stravování
  • limitace vstupní ceny vozidel kategorie M1
 • změny v dani z nemovitých věcí
 • změny v dani silniční
 • změna zákona o rozpočtové odpovědnosti
 • změny v opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny

  Pořadatel není plátcem DPH. 

  Samozřejmostí je v rámci prezenční formy výuky – občerstvení, oběd, osvědčení či potvrzení o absolvování vzdělávání, výukové materiály.


   

Termín:

07.12.2023
Poslední termín přihlášení: 06.12.2023

Prezence:
8.00 - 8.30 hod.

Výuka:
8.30 - 14.00 hod. (předpoklad)

Vložné:

1980 Kč (pořadatel je neplátce DPH)

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy