Akreditovaný kurz: Účetnictví vybraných účetních jednotek – změny v aktuálním roce

Typ akreditace: MV ČR

Důležitá informace:

 

Dnešním dnem k tomuto školení bylo přesunuto školení závěrky PO. 

Za tuto situaci se Vám paní lektorka omlouvá. Důvodem jsou závažné provozní důvody kanceláře paní lektorky. Každopádně garantuje odbornost výkladu jak pro obce, tak i pro PO. Žádná skupina nebude během výuky opomíjena. Děkujeme za vstřícnost, pochopení a zachování přízně.Lektor:

 

Ing. Simona Pacáková

auditor, daňový poradce a soudní znalec v oboru ekonomika: https://www.adu.cz/


 

 

 

Akreditace:

 

Vzdělávání je realizováno v rámci akreditovaného vzdělávacího programu „Účetnictví vybraných účetních jednotek – změny v aktuálním roce“. MV ČR udělilo programu akreditaci číslo AK/VE-251/2016, AK/PV-466/2016, 7 výukových hodin.

 

Cílovými posluchači jsou úředníci (samospráv, státní správy) a další zájemci.

 • Avšak dle akreditačních podmínek se jedná o úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků, krajů, obcí s rozšířenou působností zabezpečující agendu, tj. vyjmenovaní účastníci obdrží osvědčení s celostátní platností.
 • Ostatní nevyjmenovaní účastníci obdrží potvrzení o účasti.

 

 

Program:

 • Uzávěrkové účetní operace (rezervy, opravné položky, dohadné položky)
 • Inventarizace majetku a zaúčtování inventurních rozdílů
 • Sestavení roční účetní závěrky
 • Kontrolní vazby v účetních výkazech
 • Obsah přílohy účetní závěrky
 • Postup při sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • Položky zvyšující a snižující základ daně
 • Rozdělení daně z příjmů mezi hlavní a hospodářskou činnost
 • Informace o připravovaných změnách v souvislosti s novým zákonem o účetnictví

  Pořadatel není plátcem DPH. 

  Samozřejmostí je v rámci prezenční formy výuky – občerstvení, oběd, osvědčení či potvrzení o absolvování vzdělávání, výukové materiály.


   

Termín:

07.11.2023
Poslední termín přihlášení: 06.11.2023

Prezence:
8.00 - 8.30 hod.

Výuka:
8.30 - 14.15 hod. (předpoklad)

Vložné:

1980 Kč (pořadatel je neplátce DPH)

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy