Změny ve mzdové účtárně v aktuálním roce, aplikace změn v praxi, nejčastější chyby a jejich opravy (06/2024)

Typ akreditace: MV ČR

Lektor    Ing. Růžena Klímová

Specialistka na mzdové účetnictví a související oblasti pracovního práva, lektorka a autorka odborných publikací. Je odborným garantem vzdělávacích rekvalifikačních kurzů pro mzdové účetní a personalisty. Vzhledem k dlouholeté praxi v oblasti odměňování zaměstnanců poskytuje odborné výklady všem, kteří pracují v personálních a mzdových útvarech všech typů zaměstnavatelů.


 

 

Akreditace:

Vzdělávání je realizováno v rámci akreditovaného vzdělávacího programu „Změny ve mzdové účtárně v aktuálním roce, aplikace změn v praxi, nejčastější chyby a jejich opravy“. MV ČR udělilo programu akreditaci číslo AK/VE-254/2016, AK/PV-469/20166 vyučovacích hodin.

Cílovými posluchači jsou mzdové účetní, personalisti a ostatní zaměstnanci, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně (změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, změny při provádění srážek ze mzdy a další změny ve mzdové oblasti).

Avšak dle akreditačních podmínek se jedná o úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků, krajů, obcí s rozšířenou působností zabezpečující agendu, tj. vyjmenovaní účastníci obdrží osvědčení s celostátní platností.

Ostatní nevyjmenovaní účastníci obdrží potvrzení o účasti (pracovníci ostatních typů zaměstnavatelů, například příspěvkových organizací).


 

Program:

Vzhledem ke schváleným změnám u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, od 1. 7. 2024, a dalším navrženým změnám v dané oblasti, je značná část přednášky věnována právě této problematice. Od 1. 7. 2024 bude totiž povinná ohlašovací povinnost každé dohody o provedení práce bez ohledu na to, zda založila účast na nemocenském pojištění či nikoliv.

 

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr po novele zákoníku práce

  • DPP do 30. 6. 2024
  • DPP od 1. 7. 2024
  • Schválená právní úprava dle zákona č. 349/2023 Sb.
  • Návrh Hospodářské komory na změnu  příslušných zákonů  (z. č. 187/2006 Sb., 589/1992 Sb., 582/1991 Sb.)
  • Harmonogramy směn, nepřetržitý denní odpočinek, nepřetržitý odpočinek v týdnu
  • Příplatkové odměny
  • Dovolená u dohod
  • Překážky v práci u dohod

Výkon práce na dálku

  • Náhrada nákladů při výkonu práce na dálku
  • Změny v ustanovení § 317 ZP od 1. 10. 2023 – překážky v práci u pracovního poměru (placené x neplacené)

 Průměrný výdělek a jeho použití

  • Příjmy, které vstupují do výpočtu průměrného výdělku
  • Zjišťování průměrného výdělku k 1. dni čtvrtletí
  • Rozhodné období pro zjišťování průměrného výdělku
  • Podmínky pro zjištění skutečného průměrného hodinového výdělku
  • Průměrný výdělek u DPP a DPČ
  • Průměrný měsíční výdělek hrubý
  • Průměrný měsíční výdělek čistý
  • Pravděpodobný výdělek
  • Použití průměrného hodinového výdělku

Změny v ZDP  – zaměstnanecké benefity

  • Příspěvek na stravování ve všech souvislostech
  • Příjmy osvobozené započítávané do limitu – § 6 odst. 9 písm. d)
  • Další příjmy osvobozené – § 6 odst. 9 písm. g) ZDP
  • Příspěvky zaměstnavatele na produkty na stáří
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2024 – bod 10 –  Příspěvky zaměstnavatele na daňově podporované produkty na stáří

 Fond FKSP

  • Tvorba fondu
  • Použití fondu

Dotazy a diskuse
         Komplikované dotazy lze zaslat na e-mail: vse-pro-venkov@seznam.cz nejpozději 7 dní před konáním školení


 

Pořadatel není plátcem DPH.

Proforma faktura pro úhradu vložného bude vystavena po naplnění minimální kapacity školení. 

Konečná faktura bude vystavena v den školení, opatřena digitálním certifikovaným podpisem a zaslána do 2 pracovních dnů.

Výukové materiály budou přihlášeným posluchačům zaslány k tisku den před konáním na e-mail uvedený v přihlášce.


 

Samozřejmostí je v rámci prezenční formy výuky – občerstvení, oběd, osvědčení či potvrzení o absolvování vzdělávání.

Termín

06.06.2024
Poslední termín přihlášení: 30.05.2024

Prezentace

7.55 – 8.10 hod. (dle příjezdu paní lektorky spojem Českých drah)

Výuka

8.10 – 13.15 hod. (předpoklad)

Vložné

2 200 Kč (pořadatel je neplátce DPH)

Místo konání

Plánická 174
339 01 Klatovy

Přihláška na kurz
Změny ve mzdové účtárně v aktuálním roce, aplikace změn v praxi, nejčastější chyby a jejich opravy (06/2024)

Info o subjektu

Účastníci školení

Forma úhrady

Platba je přijímána pouze bankovním převodem nebo QR kódem. Pořadatel není plátcem DPH. V ceně všech prezenčních seminářů je občerstvení včetně obědů.

Přihlášeným posluchačům bude zaslána na e-mail uvedený v přihlášce:
proforma faktura (po naplnění minimální kapacity daného školení, avšak nejdříve cca 14 dní před konáním)
konečná faktura bude vystavena v den školení, opatřena digitálním certifikovaným podpisem a zaslána do 2 pracovních dní

Více informací viz obchodní podmínky.

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí na ni zásady ochrany osobních údajůpodmínky služby Google. Odesláním zprávy beru na vědomí zpracování osobních údajů a souhlasím s obchodními podmínkami.