Akreditovaný kurz: Změny ve mzdové účtárně v aktuálním roce, aplikace změn v praxi, nejčastější chyby a jejich opravy

Typ akreditace: MV ČR

Školení je zrušeno z důvodu nemoci. Náhradní termín bude v prvním čtvrtletí 2024.

Děkujeme za pochopení.


Lektor:

Ing. Růžena Klímová

 

Specialistka na mzdové účetnictví a související oblasti pracovního práva, lektorka a autorka odborných publikací. Je odborným garantem vzdělávacích rekvalifikačních kurzů pro mzdové účetní a personalisty. Vzhledem k dlouholeté praxi v oblasti odměňování zaměstnanců poskytuje odborné výklady všem, kteří pracují v personálních a mzdových útvarech všech typů zaměstnavatelů.


 

 

Akreditace:

Vzdělávání je realizováno v rámci akreditovaného vzdělávacího programu „Změny ve mzdové účtárně v aktuálním roce, aplikace změn v praxi, nejčastější chyby a jejich opravy“. MV ČR udělilo programu akreditaci číslo AK/VE-254/2016, AK/PV-469/2016, 6 vyučovacích hodin.

Cílovými posluchači jsou mzdové účetní, personalisti a ostatní zaměstnanci, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně (změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, změny při provádění srážek ze mzdy a další změny ve mzdové oblasti).

Avšak dle akreditačních podmínek se jedná o úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků, krajů, obcí s rozšířenou působností zabezpečující agendu, tj. vyjmenovaní účastníci obdrží osvědčení s celostátní platností.

Ostatní nevyjmenovaní účastníci obdrží potvrzení o účasti (pracovníci ostatních typů zaměstnavatelů, například příspěvkových organizací).


 

Program:

 

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE A MZDOVÉ AKTUALITY

 1. Digitalizace personální agendy (HR info)  – ustanovení § 21
 2. Informační povinnost u pracovního poměru  – § 37
 • Nová lhůta – do 7 kalendářních dnů
 • Rozšířená  informační povinnost při vyslání mimo ČR – § 37a, pokud vyslání je delší než 4 týdny
 1. Zásadní změny se dotýkají dohod o pracích mimo pracovní poměr
 • Směna, přestávky na oddech,  nepřetržitý denní  odpočinek, nepřetržitý odpočinek v týdnu
 • Harmonogram směn, seznamování  zaměstnance s harmonogramem směn, změny harmonogramů směn
 • Příplatkové odměny –  za výkon práce ve svátek, za sobotu a neděli, za noc, za práci ve ztíženém pracovním prostředí – platí i pro  rozpočtovou sféru – §§  115 až 118 ZP
 • Dovolená  u dohod – účinnost až od 1. 1. 2024
 • Fikce  úvazku – 20 hodin v týdnu
 • Limity počtu hodin u DPP – nadále 300 hodin
 • Limity výkonu práce u DPČ – nezměněno
 • Nárok na veškeré překážky v práci jako u pracovního poměru – ovšem  vždy neplacené!
 1. Náhrady nákladů při výkonu práce na dálku
 2. Rodičovská dovolená (§ 196)
 3. Pružné uspořádání práce (§ 241)
 4. Práce na dálku (§ 317)
 5. Nad rámec transpozice směrnic se novelizuje v zákoníku práce problematika doručování s ohledem na digitalizaci a potřeby praxe (§ 334 a násl.)
 6. Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví

PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK

 • Skutečný průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Pravděpodobný  výdělek
 • Výpočet příplatkových odměn

ZÁKON O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

 • Povinnosti subjektů, na které se zákon vztahuje.
 • Lhůty pro zavedení vnitřního oznamovacího systému.
 • Formy oznamování protiprávního jednání.
 • Povinnosti pověřené osoby přijímáním oznámení od oznamovatelů
 • Ochrana oznamovatelů

DOTAZY POSLUCHAČŮ

 


Pořadatel není plátcem DPH. 

Samozřejmostí je v rámci prezenční formy výuky – občerstvení, oběd, osvědčení či potvrzení o absolvování vzdělávání.

Výukové materiály budou přihlášeným posluchačům zaslány k tisku den před konáním na e-mail uvedený v přihlášce.


 

Termín:

08.11.2023
Poslední termín přihlášení: 05.11.2023

Prezence:
8.00 - 8.15 hod. (dle příjezdu paní lektorky spojem Českých drah)

Výuka:
8.15- 13.30 hod. (předpoklad)

Vložné:

2050 Kč (pořadatel je neplátce DPH)

Místo konání:

Plánická 174
339 01 Klatovy